Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ TCD001 - Tryckbrytare för neutrala gaser och vätskor

  Produkt-Foto Typ TCD001

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ TCD001
  • Produkt-Foto Typ TCD001
  • Produkt-Foto Typ TCD001
  • Produkt-Foto Typ TCD001

  Typ beskrivning

  Tryckbrytaren används för att omvandlar inställningsbara pneumatiska signaler till elektriska signaler.

  • För neutrala gaser och vätskor
  • Utföranden slutare, öppnare eller växlare
  • Kopplingspunkten kan ställas in med hjälp av en stoppskruv

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type TCD001 data sheet | pressure switch for neutral gases and liquids 216,8 kB EN / EU
  DTS Typ TCD001 Datenblatt | Druckschalter für neutrale Gase undFlüssigkeiten 222,1 kB DE / DE

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 826,2 kB EN,FR,DE

  Min jämförelselista