Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ MZ20 - Rengöringssystem

  Produkt-Foto Typ MZ20

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ MZ20
  • Produkt-Foto Typ MZ20
  • Produkt-Foto Typ MZ20
  • Produkt-Foto Typ MZ20

  Typ beskrivning

  Rengöringsmodulen MZ20 tillsammans med en styrmodul ME24 är fullt kompatibel med systemet av typ 8905. Rengöringssystemet renar vätskesystemet och vid behov sensorernas ytor i de anslutna Sensor Cubes med maximalt två rengöringsvätskor. Rengöringen utförs helautomatiskt. Om rengöring krävs, t ex genom en timer i styrmodulen, utförs de erforderliga stegen i rengöringssystemet. Mätvatten-stopp -> dosering av rengöringsvätska -> avvakta reaktionstid -> sköljning -> vid behov ny dosering av rengöringsvätska - > m m Därvid kan användaren ställa in alla tider och kriterier och därmed anpassa dem optimalt för varje arbetsuppgift. Rengöringsparametrarna kan ställas in antingen med 7" touch-displayen på online-analyssystemet eller via Bürkert Communicator. Med hjälp av rengöringssystemet kan den manuella rengöringen av sensorerna reduceras, och mätningarnas långtidsstabilitet förbättras. Själva rengöringssystemet kräver inget underhåll - Undantag: Byte av tomma behållare mot färska rengöringslösningar.

  • Helautomatisk rengöring av sensorkuber av typserien MSxx
  • Förhindrar avlagringar i systemet och sensorkuberna för långtidsstabila mätningar
  • Två rengöringslösningar för särskilda rengöringsprocedurer
  • Fritt definierbar och ändamålsanpassad rengöringsprocedur

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Applikationer & Verktyg

  CAD-modell

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.


  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type MZ20 data sheet | cleaning system 8905 886,4 kB EN / EU
  DTS Typ MZ20 Datenblatt | Reinigungsmodul System 8905 890 kB DE / DE
  DTS Type MZ20 fiche technique | Module de nettoyage pour système 8905 863,3 kB FR / FR

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Accessory Type 8905 | Cleaning system for the online analysis system 2,2 MB EN / EU
  MAN Accessoire Type 8905 | Système de nettoyage pour le systèmed'analyse en ligne 2,2 MB FR / FR
  MAN Zubehör Typ 8905 | Reinigungssystem zum Online-Analyse-System 2 MB DE / DE

  Min jämförelselista