Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ MS05 - Turbiditet sensor-Cube

  Produkt-Foto Typ MS05

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ MS05
  • Produkt-Foto Typ MS05
  • Produkt-Foto Typ MS05

  Typ beskrivning

  Denna sensor-Cube mäter grumlingen. Sensorn är avsedd för användning på Fluidik-Backplane i online-analys-systemet av typ 8905. Den optiska mätningen av grumlingen sker enligt DIN/ISO 7027 eller valfritt enligt EPA-metoden 180.1. Den kontinuerliga analysen av grumlingen i vattnet är indikatorn för oönskade icke lösliga ämnen i vatten. Mätningen före och efter filterstegen kan visa filtrets verkan och därmed till exempel ge möjlighet till bästa möjliga backspolning. Det kan i bästa fall betyda vatten- och energibesparingar. Elektriska och fluidiska förbindelser etableras via bakplaner i systemet. Sensor-Cube kommunicerar med systemet via büS, vilket ger möjlighet till helautomatisk anmälan till online-analys-systemet. Om sensorn sticks in i systemet, integreras den i listan över büS.-deltagare, och fortsatta anpassningar till kundens önskemål kan ställas in.

  • Helt kompatibel med büS-systemen och ett stort antal andra sensor-Cubes
  • Optisk sensorenligt DIN EN ISO 7027 eller valfritt enligt EPA-metoden 180.1
  • Hot Swap för byte av sensor-Cubes under pågående drift
  • Minimal åtgång av mätvatten

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Applikationer & Verktyg

  CAD-modell

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.


  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8905 data sheet | online analysis system 764,6 kB EN / EU
  DTS Type MS05 data sheet | turbidity sensor cube 1,1 MB EN / EU
  DTS Typ 8905 Datenblatt | EDIP-Online-Analysesystem 767,6 kB DE / DE
  DTS Typ MS05 Datenblatt | Sensor-Cube zur Trübungsmessung 1,1 MB DE / DE
  DTS Type 8905 fiche technique | Système d'analyse en ligne, conception EDIP 1,1 MB FR / FR
  DTS Type MS05 fiche technique | Module capteur de turbidité 1,1 MB FR / FR

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Operating Instructions Type 8905 | Online analysis system 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS05 | Turbidity sensor cube 1,9 MB EN / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8905 | Online-Analyse-System 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS05 | Trübung-Sensor-Cube 1,9 MB DE / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type 8905 | Système d'analyse en ligne 2,1 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS05 | Module capteur de turbidité 1,9 MB FR / EU

  Min jämförelselista