Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
   Website http://www.burkert.se/
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ MS04 - Redox sensor-Cube

  Produkt-Foto Typ MS04

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ MS04

  Typ beskrivning

  Denna sensor-Cube mäter oxidations-reduktions- potentialen. Sensorn är avsedd för användning på fluidik-bakplaner i online analyssystemet typ 8905. Redox-värdet är en av de viktigaste vattenparametrar. Värdet gäller som indikator för det doserade desinfektionsmedlets aktivitet, varvid man inte mäter dosen utan det återstående verksamma överflödet. Redox-sensor-Cube innehåller en Pt-elektrod och en Ag/AgCl 3-Mol KCl/l-referenselektrod. Elektriska och fluidiska förbindelser etableras via bakplaner i systemet. Sensor-Cube kommunicerar med systemet via büS, vilket ger möjlighet till helautomatisk anmälan till online analyssystemet. Om sensorn sticks in i systemet, integreras den i listan över büS.-deltagare, och fortsatta anpassningar till kundens önskemål kan ställas in.

  • Helt kompatibel med büS-systemen och ett stort antal andra sensor-Cubes
  • Hot Swap för byte av sensor-Cubes
  • Minimal åtgång av mätvatten

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Applikationer & Verktyg

  CAD-modell

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.


  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8905 data sheet | online analysis system 764,6 kB EN / EU
  DTS Type MS04 data sheet | ORP sensor cube 1 MB EN / EU
  DTS Typ 8905 Datenblatt | EDIP-Online-Analysesystem 767,6 kB DE / DE
  DTS Typ MS04 Datenblatt | Sensor-Cube zur Redoxpotentialsmessung 1 MB DE / DE
  DTS Type 8905 fiche technique | Système d'analyse en ligne, conception EDIP 1,1 MB FR / FR
  DTS Type MS04 fiche technique | Module capteur de potentiel d’oxydo-réduction (Redox) 1 MB FR / FR

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Operating Instructions Type 8905 | Online analysis system 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS04 | Redox potential sensor cube 1,9 MB EN / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8905 | Online-Analyse-System 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS04 | Redoxpotential-Sensor-Cube 1,9 MB DE / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type 8905 | Système d'analyse en ligne 2,1 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS04 | Module capteur de potentiel redox 1,9 MB FR / EU

  Min jämförelselista