Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ MS03 - Konduktivitet sensor-Cube

  Produkt-Foto Typ MS03

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ MS03

  Typ beskrivning

  Denna sensor-Cube mäter konduktiviteten. Sensorn är avsedd för användning på fluidik-bakplaner i online analyssystemet typ 8905. Konduktiviteten lämnar allmän information om koncentrationen av lösta substanser i vattnet. Det absoluta mätvärdet är en indikator för vattnets konstanta beskaffenhet, men snabba förändringar av detta mätvärde kan också tyda på oönskade förändringar i vattnet. På samma sätt kan ett sjunkande eller stigande mätvärde användas för svarsmeddelanden från särskilda beredningssteg. Konduktivitets-sensor-Cube innehåller en cell med 2 elektroder. Elektriska och fluidiska förbindelser etableras via bakplaner i systemet. Sensor-Cube kommunicerar med systemet via büS, vilket ger möjlighet till helautomatisk anmälan till online analyssystemet. Om sensorn sticks in i systemet, integreras den i listan över büS.-deltagare, och fortsatta anpassningar till kundens önskemål kan ställas in.

  • Helt kompatibel med büS-systemen och ett stort antal andra sensor-Cubes
  • Resistiv cell med 2 elektroder
  • Hot Swap för byte av sensor-Cubes under pågående drift
  • Minimal åtgång av mätvatten

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Applikationer & Verktyg

  CAD-modell

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.


  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8905 data sheet | online analysis system 764,6 kB EN / EU
  DTS Type MS03 data sheet | conductivity sensor cube 1 MB EN / EU
  DTS Typ 8905 Datenblatt | EDIP-Online-Analysesystem 767,6 kB DE / DE
  DTS Typ MS03 Datenblatt | Sensor-Cube zur Leitfähigkeitsmessung 1 MB DE / DE
  DTS Type 8905 fiche technique | Système d'analyse en ligne, conception EDIP 1,1 MB FR / FR
  DTS Type MS03 fiche technique | Module capteur de conductivité 1 MB FR / FR

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Operating Instructions Type 8905 | Online analysis system 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS03 | Conductivity sensor cube 1,8 MB EN / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8905 | Online-Analyse-System 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS03 | Leitfähigkeits-Sensor-Cube 1,8 MB DE / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type 8905 | Système d'analyse en ligne 2,1 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS03 | Module capteur de conductivité 1,8 MB FR / EU

  Min jämförelselista