Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
   Website http://www.burkert.se/
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ 8922 - Grafisk programmering

  Produkt-Foto Typ 8922

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ 8922
  • Produkt-Foto Typ 8922
  • Produkt-Foto Typ 8922
  • Produkt-Foto Typ 8922

  Typ beskrivning

  Olika EDIP-komponenter medger med hjälp av det kostnadsfria programvaruverktyget ”Communicator” fri programmering vid ett grafiskt gränssnitt. Programmeringen kan utföras dataflödesorienterat i ett funktionsmodulspråk eller styrflödesorienterat som flödesschema. Samtidigt är det möjligt att skapa logiska operatorer, räkna av analoga värden mot varandra eller programmera tidsförlopp eller stegkedjor. Användargränssnittet är lättbegripligt och manövreringen intuitiv. Funktionerna är redan i programvaran och även i utgångsmodulerna begränsat användbara. Genom frikoppling med hjälp av en kod upphävs dessa begränsningar.

  • Programmering, simulation, test och idrifttagning är sammanknippade i ett verktyg
  • Enkel manövrering via den grafiska programmeringen och minimerat tillvänjningsbesvär
  • Speciella byggstenar möjliggör online-observation av signaler och signalförlopp
  • Lagring och indikering av inspelade mätvärden
  • Implementering av styrnings- och regleringsalgoritmer samt extra programlogik

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Software manual Type 8922 | Software of f(x) configuration 1,1 MB EN / EU
  MAN Manuel du logiciel Type 8922 | Logiciel de f(x) configuration 1,1 MB FR / FR
  MAN Software-Anleitung Typ 8922 | Software der f(x)-Konfiguration 1,1 MB DE / DE

  Tillgängliga produkter

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

  En träff

  Min jämförelselista