Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

  Typ 8905 - Online analyssystem

  Produkt-Foto Typ 8905

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ 8905
  • Produkt-Foto Typ 8905
  • Produkt-Foto Typ 8905
  • Produkt-Foto Typ 8905

  Typ beskrivning

  Online analyssystemet av typ 8905 är ett modulsystem för övervakning av alla viktiga vattenparametrar på en plattform. Typ 8905 är ett flerfunktionssystem med flera kanaler för Bürkerts sensorkuber och för de elektroniska modulerna ur EDIP-plattformen. Efficient Device Integration Platform (EDIP) ger full flexibilitet genom den modulära uppbyggnaden av systemets hårdvara och program. Typ 8905 är ett kompakt system för kontinuerlig analys av viktiga vattenparametrar såsom - pH-värde - klor – för desinficering - konduktivitet, som indikator för upplösta substanser / mineraler - Redox-spänning, som parameter för vattnets oxidations- eller reduktionsförmåga - turbiditet som indikator för oupplöst materia - temperatur Hård- och programvarans modularitet ger hög flexibilitet och förenklar installation, manövrering och underhåll. Sensorer eller elektriska moduler kan enkelt läggas till eller tas bort, utan särskilda verktyg och under pågående drift (Hot Swap). Med systemets touchscreen kan nya moduler konfigureras på arbetsplatsen. Möjlighet till ytterligare funktioner med Bürkert Communicator, om den är ansluten via büS, LAN eller USB. Därtill hör - urval av förinställda funktioner till funktionsalgoritmer, som användaren själv sammanställer - aktivering av funktioner i beredningsprocessen via analoga eller binära in- och utgångar (halvledaromkopplare och reläer) - regulatorer och styrningar Typ 8905 finns som kompakt system i ett hölje. För uppbyggnad av fritt specificerade system ber vi dig ta kontakt med din Bürkert-återförsäljare.

  • För kontinuerlig analys av dricksvatten och industriellt processvatten
  • Minimal åtgång av mätvatten
  • Modulärt sensor- och elektronik-system: - upp till 6 vattenparametrar i ett hölje - upp till 30 Sensor-Cubes i ett büS-system
  • Förbereder fältbussanslutning. Fjärrmanövrering och -underhåll
  • MEMS-teknik ger förminskad byggstorlek och låg åtgång av mätvatten

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Calibration and cleaning tools 1,3 MB EN / EU
  DTS Type 8905 data sheet | online analysis system 764,6 kB EN / EU
  DTS Type MS01 data sheet | pH sensor cube 2,1 MB EN / EU
  DTS Type MS02 data sheet | chlorine/chlorine dioxide sensor cube 2,1 MB EN / EU
  DTS Type MS03 data sheet | conductivity sensor cube 2,1 MB EN / EU
  DTS Type MS04 data sheet | ORP sensor cube 714 kB EN / EU
  DTS Type MS05 data sheet | turbidity sensor cube 2,2 MB EN / EU
  DTS Type MZ20 data sheet | cleaning system 8905 1,8 MB EN / EU
  DTS Kalibrier-, Reinigungswerkzeug 1,3 MB DE / DE
  DTS Outils : étalonnage, nettoyage 1,3 MB FR / FR
  DTS Typ 8905 Datenblatt | EDIP-Online-Analysesystem 767,6 kB DE / DE
  DTS Typ MS01 Datenblatt | Sensor-Cube zur pH-Wert-Messung 2,1 MB DE / DE
  DTS Typ MS02 Datenblatt | Sensor-Cube zur Chlor-/oder Chlordioxidmessung 2,1 MB DE / DE
  DTS Typ MS03 Datenblatt | Sensor-Cube zur Leitfähigkeitsmessung 2,1 MB DE / DE
  DTS Typ MS04 Datenblatt | Sensor-Cube zur Redoxpotentialsmessung 714,7 kB DE / DE
  DTS Typ MS05 Datenblatt | Sensor-Cube zur Trübungsmessung 2,2 MB DE / DE
  DTS Typ MZ20 Datenblatt | Reinigungsmodul System 8905 1,8 MB DE / DE
  DTS Type 8905 fiche technique | Système d'analyse en ligne, conception EDIP 765,3 kB FR / FR
  DTS Type MS01 fiche technique | Module capteur de pH 2,1 MB FR / FR
  DTS Type MS02 fiche technique | Module capteur de chlore, de dioxyde de chlore 2,1 MB FR / FR
  DTS Type MS03 fiche technique | Module capteur de conductivité 2,1 MB FR / FR
  DTS Type MS04 fiche technique | Module capteur de potentiel d’oxydo-réduction (Redox) 714 kB FR / FR
  DTS Type MS05 fiche technique | Module capteur de turbidité 2,2 MB FR / FR
  DTS Type MZ20 fiche technique | Module de nettoyage pour système 8905 1,8 MB FR / FR

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Accessory Type 8905 | Cleaning system for the online analysis system 2,2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8905 | Online analysis system 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type ME21 | Display software 851,6 kB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type ME24 ME2X 8905 | I/O module 3,7 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type ME25 | Controller module 1,2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS01 | pH sensor cube 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS02 | Chlorine sensor cube 1,9 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS03 | Conductivity sensor cube 1,8 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS04 | Redox potential sensor cube 1,9 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS05 | Turbidity sensor cube 1,9 MB EN / EU
  MAN Quickstart Type ME24 | I/O module 1,1 MB EN / EU
  MAN Software manual Type 8920 | Bürkert-Communicator 981,8 kB EN / EU
  MAN Accessoire Type 8905 | Système de nettoyage pour le systèmed'analyse en ligne 2,2 MB FR / FR
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8905 | Online-Analyse-System 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ ME21 | Display-Software 855,4 kB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ ME24 ME2X 8905 | I/O-Modul 3,7 MB DE / DE
  MAN Bedienungsanleitung Typ ME25 | Controller-Module 1,2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS01 | pH-Sensor-Cube 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS02 | Chlor-Sensor-Cube 1,9 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS03 | Leitfähigkeits-Sensor-Cube 1,8 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS04 | Redoxpotential-Sensor-Cube 1,9 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS05 | Trübung-Sensor-Cube 1,9 MB DE / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type 8905 | Système d'analyse en ligne 2,1 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type ME24 ME2X 8905 | Module I/O 3,8 MB FR / FR
  MAN Manuel d'utilisation Type ME25 | Module contrôleur 1,2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS01 | Module capteur de pH 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS02 | Module capteur de chlore 1,9 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS03 | Module capteur de conductivité 1,8 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS04 | Module capteur de potentiel redox 1,9 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS05 | Module capteur de turbidité 1,9 MB FR / EU
  MAN Manuel du logiciel Type ME21 | Logiciel pour l'écran 941 kB FR / FR
  MAN Quickstart Typ ME24 | I/O-Modul 1,1 MB DE / DE
  MAN Quickstart Type ME24 | Module I/O 1,1 MB FR / FR
  MAN Software manual Type 8920 | Bürkert-Communicator 984,4 kB DE / DE
  MAN Software manual Type 8920 | Bürkert-Communicator 997,1 kB FR / FR
  MAN Zubehör Typ 8905 | Reinigungssystem zum Online-Analyse-System 2 MB DE / DE

  Mjukvara

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  SOW Buerkert Communicator 3.2.3 198,5 MB ML
  SOW LoggerHMIU Firmware B.01.07.00 91,1 MB ML

  Informationsblad och kataloger

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MISC Flyer Best Practice - Compact Online Analysis System for reliable drinking water analysis 3,7 MB EN / EU
  MISC The new Standard in Online Water Quality Monotoring 12,5 MB EN / EU
  MISC The platform for intelligent networking: EDIP 4,3 MB EN / GB

  Tillgängliga produkter

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

  60 träffar
 • Filter
  • För kontinuerlig analys av dricksvatten och industriellt processvatten
  • Minimal åtgång av mätvatten
  • Modulärt sensor- och elektronik-system: - upp till 6 vattenparametrar i ett hölje - upp till 30 Sensor-Cubes i ett büS-system
  • Förbereder fältbussanslutning. Fjärrmanövrering och -underhåll
  • MEMS-teknik ger förminskad byggstorlek och låg åtgång av mätvatten
 • Min jämförelselista