Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
   Website http://www.burkert.se/
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ 8719 - Flödesregulator för vätskor (LFC, Liquid Flow Controller)

  Produkt-Foto Typ 8719

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ 8719
  • Produkt-Foto Typ 8719
  • 9000138551.jpeg

  Typ beskrivning

  Typen 8719 är en enhet för att reglera vätskeflöden inom processtekniken. Ärvärdet som levereras av sensorn jämförs i den digitala reglerelektroniken med det börvärde som har angetts med hjälp av standardsignalen; om det finns en reglerdifferens modifieras proportionalventilens inställning via en PI-regleralgoritm. Därigenom kan flödet hållas på ett fast värde oberoende av trycksvängningar eller andra förändringar i anläggningen eller köras till en angiven profil. En proportionalventil som arbetar med låg friktion garanterar, i egenskap av styrdon, att enheten har en hög aktiveringskänslighet och goda regleregenskaper.

  • Mycket dynamisk reglering tack vare snabb flödesmätning
  • Lämpad för dosering av vätskemängder upp till 600 ml/min (36 l/h)
  • Inga rörliga delar i mediet
  • Valbar fältbuss

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8719 data sheet | liquid flow controller 826,2 kB EN / EU
  DTS Typ 8719 Datenblatt | Durchflussregler für Flüssigkeiten 835,5 kB DE / DE

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Additional manual Type XXXX | MFC Family - Digital Communication (RS 232 / RS 485) 1,9 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8708 8709 871X | Liquid flow controller / Liquid flow meter 4,8 MB EN,FR,DE / EU
  MAN Quickstart Type 8708 8709 871X | LFC, Liquid flow controller / LFM, Liquid flow meter 1,2 MB EN,DE / EU
  MAN Return Sheet 288,2 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Manuel supplémentaire Type XXXX | MFC Family - Communication numérique (RS 232 / RS 485) 2 MB FR / FR
  MAN Zusatzanleitung MFC Typ XXXX | MFC Family - Digital Communication (RS 232 / RS 485) 1,9 MB DE / DE

  Mjukvara

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  SOW Initiation Files EDS GSD A.05 209,3 kB ML
  SOW MFC_Driver_DLL (A.16) A.16 6,4 MB ML
  SOW MassFlowCommunicator A.30 28,5 MB ML
  SOW USB-Driver WIN 7, XP (32, x64) A.05 2,6 MB ML

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 473,5 kB EN,FR,DE

  Funktionell modell

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8719 2,7 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8719 2 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8719 2,7 MB EN
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8719 2 MB EN
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8719 - Intro 2,3 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8719 - Intro 2,3 MB EN

  Min jämförelselista