Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ 8715 - Massflödesregulator (Mass Flow Controller) för gaser

  Produkt-Foto

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto
  • Produkt-Foto
  • Produkt-Foto

  Typ beskrivning

  Typ 8715 är en enhet för att reglera flödet hos aggressiva gaser som kräver en medieseparerad sensor. Ärvärdet som levereras av sensorn jämförs i den digitala reglerelektroniken med det börvärde som har angetts; om det finns en reglerdifferens modifieras proportionalventilens inställning via en PI-regleralgoritm. Därigenom kan flödet hållas på ett fast värde oberoende av trycksvängningar eller andra förändringar i anläggningen eller köras till en angiven profil. Typ 8715 kan kalibreras utifrån två olika gaser och användaren kan växla mellan de båda. En direktverkande proportionalventil garanterar, i egenskap av styrdon, att enheten har en hög aktiveringskänslighet och goda regleregenskaper. Kommunikationen med överordnade enheter görs digitalt. Det gör att ytterligare D/A-konverteringar faller bort.

  • Bypassenhet med kapillärteknologi för nominella flöden på 5 mlN/min till 15 lN/min
  • Lämpad för aggressiva gaser
  • Kompaktversion och digital kommunikation

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8715 data sheet | mass flow controller for gases 1,8 MB EN / EU
  DTS Typ 8715 Datenblatt | Massendurchflussmesser mit Kapillar-Technologie für Gase 1,9 MB DE / DE

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Additional manual Type XXXX | MFC Family - Digital Communication (RS 232 / RS 485) 1,9 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8700 8701 8703 8705 8710 8711 8713 8715 | MFM / MFC 1,6 MB EN / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8700 8701 8703 8705 8710 8711 8713 8715 | MFM / MFC 1,6 MB DE / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type 8700 8701 8703 8705 8710 8711 8713 8715 | MFM / MFC 1,7 MB FR / EU
  MAN Manuel supplémentaire Type XXXX | MFC Family - Communication numérique (RS 232 / RS 485) 2 MB FR / FR
  MAN Zusatzanleitung MFC Typ XXXX | MFC Family - Digital Communication (RS 232 / RS 485) 1,9 MB DE / DE

  Mjukvara

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  SOW Initiation Files EDS GSD A.05 209,3 kB ML
  SOW MFC_Driver_DLL (A.16) A.16 6,4 MB ML
  SOW MassFlowCommunicator A.30 28,5 MB ML
  SOW USB-Driver WIN 7, XP (32, x64) A.05 2,6 MB ML

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 754,8 kB ML

  Funktionell modell

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8715 1,7 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8715 1,7 MB EN

  Min jämförelselista