Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ 8712 - Massflödesregulator (MFC) för gaser

  Produkt-Foto Typ 8712

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ 8712
  • Produkt-Foto Typ 8712
  • Produkt-Foto Typ 8712

  Typ beskrivning

  Typ 8712 är en enhet för att reglera flödet hos gaser, något som är relevant för de flesta användningsområdena inom processtekniken. De ärvärde som levereras av sensorn med kiselchipsbas (se beskrivning på sida 2) jämförs med det angivna börvärdet i den digitala reglerelektroniken; om det finns en reglerdifferens modifieras proportionalventilens inställningsstorlek med hjälp av en PI-regleralgoritm och därigenom utjämnas reglerdifferensen. Eftersom sensor sitter direkt i bypasskanalen har enheten en mycket snabb reaktionstid. Flödet kan hållas på ett fast värde, oberoende av tryck- eller temperatursvängningar eller andra förändringar i anläggningen, eller efterköras till en angiven börvärdesprofil. Typ 8712 kan kalibreras utifrån två olika gaser och användaren kan växla mellan de båda. En proportionalventil som arbetar med låg friktion garanterar, i egenskap av styrdon, att enheten har en hög aktiveringskänslighet och goda regleregenskaper. Typiska användningsområden är gasdosering resp. framtagning av gasblandningar i: läkemedelsindustrin, livsmedels- och dryckesindustrin, miljöteknik, värmebehandling

  • Direkt flödesmätning med CMOSens®-teknologi för flöden på 20 mlN/min till 80 lN/min
  • Hög noggrannhet
  • Skyddsklass IP65
  • Valbar fältbuss
  • Tillval: fältbussgränssnitt

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8712 data sheet | mass flow controller for gases 1,8 MB EN / EU
  DTS Typ 8712 Datenblatt | Massendurchflussregler für Gase 1,2 MB DE / DE

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Accessory Type 8006 8626 8702 8712 | Fieldbus adapter 52,9 kB EN / EU
  MAN Additional manual Type XXXX | MFC Family - Digital Communication (RS 232 / RS 485) 1,9 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8006 8626 8702 8712 | MFM / MFC 1,5 MB EN / EU
  MAN Accessoire Type 8006 8626 8702 8712 | Adaptateur bus de terrain 56,1 kB FR / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8006 8626 8702 8712 | MFM / MFC 1,5 MB DE / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type 8006 8626 8702 8712 | MFM / MFC 1,5 MB FR / EU
  MAN Manuel supplémentaire Type XXXX | MFC Family - Communication numérique (RS 232 / RS 485) 2 MB FR / FR
  MAN Zubehör Typ 8006 8626 8702 8712 | Busadapter 56,1 kB DE / EU
  MAN Zusatzanleitung MFC Typ XXXX | MFC Family - Digital Communication (RS 232 / RS 485) 1,9 MB DE / DE

  Mjukvara

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  SOW Initiation Files EDS GSD A.05 209,3 kB ML
  SOW MFC_Driver_DLL (A.16) A.16 6,4 MB ML
  SOW MassFlowCommunicator A.30 28,5 MB ML
  SOW USB-Driver WIN 7, XP (32, x64) A.05 2,6 MB ML

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 470 kB EN,FR,DE

  Funktionell modell

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8712 2 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8712 2 MB EN

  Informationsblad och kataloger

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MISC Flyer Best Practice - Developing a ready-to-connect solution for automated metering of oxidation air for the Waterwork Everswinkel. 288,8 kB EN / GB
  MISC Flyer Best Practice - Helping to create an explosive atmosphere on a daily basis. 392,3 kB EN / GB

  Min jämförelselista