Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
   Website http://www.burkert.se/
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ 8711 - Massflödesregulator (MFC) för gaser

  Produkt-Foto Typ 8711

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ 8711
  • Produkt-Foto Typ 8711
  • Produkt-Foto Typ 8711
  • Produkt-Foto Typ 8711

  Typ beskrivning

  Typ 8711 är en enhet för att reglera flödet hos gaser, något som är relevant för de flesta användningsområdena inom processtekniken. De ärvärde som levereras av sensorn med kiselchipsbas (se beskrivning på sida 2) jämförs med det angivna börvärdet i den digitala reglerelektroniken; om det finns en reglerdifferens modifieras proportionalventilens inställningsstorlek med hjälp av en PI-regleralgoritm och därigenom utjämnas reglerdifferensen. Eftersom sensorn är direkt i gasen nås en mycket snabb reaktionstid vid mätningen. Flödet kan hållas på ett fast värde, oberoende av tryck- eller temperatursvängningar eller andra förändringar i anläggningen, eller efterköras till en angiven börvärdesprofil. Typ 8711 kan kalibreras utifrån två olika gaser och användaren kan växla mellan de båda. En direktverkande proportionalventil garanterar, i egenskap av styrdon, att enheten har en hög aktiveringskänslighet och goda regleregenskaper. Typiska användningsområden är gasdosering resp. framtagning av gasblandningar i: provbänkar, bioreaktorer, värmebehandling, materialbeläggning, brännarstyrning, bränslecellteknik

  • Direkt flödesmätning för nominella flöden mellan 10 mlN/min och 80 lN/min (N2) i MEMS-teknologi
  • Hög noggrannhet och upprepningsbarhet
  • Kort återställningstid
  • Valbar fältbuss

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8711 data sheet | mass flow controller for gases 1,7 MB EN / EU
  DTS Typ 8711 Datenblatt | Massendurchflussregler für Gase 1,7 MB DE / DE

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Additional manual Type XXXX | MFC Family - Digital Communication (RS 232 / RS 485) 1,9 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8700 8701 8703 8705 8710 8711 8713 8715 | MFM / MFC 1,6 MB EN / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8700 8701 8703 8705 8710 8711 8713 8715 | MFM / MFC 1,6 MB DE / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type 8700 8701 8703 8705 8710 8711 8713 8715 | MFM / MFC 1,7 MB FR / EU
  MAN Manuel supplémentaire Type XXXX | MFC Family - Communication numérique (RS 232 / RS 485) 2 MB FR / FR
  MAN Zusatzanleitung MFC Typ XXXX | MFC Family - Digital Communication (RS 232 / RS 485) 1,9 MB DE / DE

  Mjukvara

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  SOW Initiation Files EDS GSD A.05 209,3 kB ML
  SOW MFC_Driver_DLL (A.16) A.16 6,4 MB ML
  SOW MassFlowCommunicator A.30 28,5 MB ML
  SOW USB-Driver WIN 7, XP (32, x64) A.05 2,6 MB ML

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 464,1 kB ML

  Funktionell modell

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8711 1,7 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8711 1,7 MB EN

  Min jämförelselista