Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ 8703 - Massaflödesmätare (Mass Flow Meter) för gaser

  Produkt-Foto Typ 8703

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ 8703
  • Produkt-Foto Typ 8703

  Typ beskrivning

  Inom processtekniken används massaflödesmätare för direkt mätning av gasflöden. Vid volymflödesmätningar är det nödvändigt att även mäta temperatur och tryck resp. densitet, eftersom gasers densitet resp. volym förändras beroende på trycket. Mätningen av massaflödet är å andra sidan tryck- och temperaturoberoende. Den digitala massaflödesmätaren, typ 8703, har en sensor med kiselchipsbas (se beskrivningen på sida 2) som mäter direkt i gasströmmen. Tack vare det är enhetens reaktionstid mycket snabb. Det aktuella flödet förs vidare med hjälp av RS-kommunikation. Typen 8703 kan kalibreras utifrån två olika gaser och användaren kan växla mellan de båda. Materialen hos de medieberörda delarna väljs utifrån kundspecifikationen så att enheterna kan drivas med hela utbudet av vanliga processgaser.

  • Direkt flödesmätning med halvledarsensorteknologi för flöden på 20 mlN/min till 80 lN/min (N2)
  • Hög exakthet
  • Snabb reaktionstid
  • Kompakt konstruktion och digital kommunikation

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8703 data sheet | mass flow meter for gases 1,7 MB EN / EU
  DTS Typ 8703 Datenblatt | Massendurchflussmesser für Gase 1,8 MB DE / DE

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Additional manual Type XXXX | MFC Family - Digital Communication (RS 232 / RS 485) 1,5 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8700 8701 8703 8705 8710 8711 8713 8715 | MFM / MFC 1,6 MB EN / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8700 8701 8703 8705 8710 8711 8713 8715 | MFM / MFC 1,6 MB DE / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type 8700 8701 8703 8705 8710 8711 8713 8715 | MFM / MFC 1,7 MB FR / EU
  MAN Manuel supplémentaire Type XXXX | MFC Family - Communication numérique (RS 232 / RS 485) 1,9 MB FR / FR
  MAN Zusatzanleitung MFC Typ XXXX | MFC Family - Digital Communication (RS 232 / RS 485) 1,9 MB DE / DE

  Mjukvara

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  SOW MFC_Driver_DLL (A.16) A.16 6,4 MB ML
  SOW MassFlowCommunicator A.30 28,5 MB ML
  SOW USB-Driver WIN 7, XP (32, x64) A.05 2,6 MB ML

  Funktionell modell

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8703 1,3 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8703 1,3 MB EN

  Min jämförelselista