Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ 8695 - Styrhuvud för decentraliserad automatisering av processventiler ELEMENT

  Skriv ut
  Produkt-Foto Typ 8695

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  Beskrivning

  Styrhuvudet av typ 8695 är avsett för decentraliserad automatisering av pneumatiska processventiler ELEMENT av typ 21xx med liten nominell storlek. Registreringen av ventilläget sker via en kontaktlös, analog sensor, som vid idrifttagning automatiskt läser av och sparar ventiländlägena med hjälp av teach-funktionen. Den inbyggda pilotventilen styr enkel- eller dubbelverkande drev. Styrhuvudets och ställdonet design är särskilt anpassade till kraven för hygieniska processvillkor och möjliggör intern styrluftföring utan externa slangledningar. Utöver en elektrisk fjärrindikering visas enhetens status med färgade LED-lampor på själva styrhuvudet. Som tillval kan kommunikationsgränssnittet AS-gränssnitt väljas. Huset av kemikaliebeständiga material är lätt att rengöra och har praktikanpassat IP-skydd för användning i den hygieniska processtekniken inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin. I kombination med Bürkert-drev ur serien ELEMENT ger det pneumatiska inställningssystemet avluftning av fjäderkammaren, vilket förhindrar att drivkamrarna förorenas av omgivningen.

  • Beröringslös induktiv registrering av ventilinställningar (teach-funktion)
  • Färglysande statusindikering
  • Inbyggd styrluftkanal till drevet
  • Fältbussgränssnitt AS-gränssnitt / DeviceNET (tillval)
  • Med ATEX II kat 3G/D godkännande

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8695 data sheet | control head for automation of ELEMENT process valves 1 MB EN / EU
  DTS Type KK01 data sheet | adapterkits for hygienic process valves 6 MB EN / EU
  DTS Tipo 8695 hoja de datos | cabezal de control para automatización descentralizada 1 MB ES
  DTS Typ 8695 Datenblatt | Steuerkopf für ELEMENT-Prozessventilen 1 MB DE / DE
  DTS Typ KK01 Datenblatt | Adaptersets für hygienische Prozessventile 6 MB DE / DE
  DTS 型号 KK01 参数表 | 用于卫生过程阀的适配器套件 TopControl ELEMENT 8692、8693、8694 BASIC 和 8696 BASIC 7 MB ZH / CN

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Additional manual Type 8681 8694 869X 879X | USB Interface for serial communication 2 MB EN,FR,DE / EU
  MAN Additional manual Type 8690 869X 8798 | Control units with ATEX approval 1 MB EN / EU
  MAN Additional manual Type 8691 869X 8798 | Replace puck 701 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Cabling Guide for büS/EDIP 544 kB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8695 | Control Head 3 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8695 | Control Head REV.2 3 MB EN / EU
  MAN Quickstart Type 8695 | ControlHead 1 MB EN / EU
  MAN Software manual Type 8920 | Bürkert-Communicator 982 kB EN / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8695 | Steuerkopf 3 MB DE / DE
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8695 | Steuerkopf REV.2 3 MB DE / DE
  MAN Manuel d'utilisation Type 8695 | Tête de commande 3 MB FR / FR
  MAN Manuel d'utilisation Type 8695 | Tête de commande REV.2 3 MB FR / FR
  MAN Manuel du logiciel Type 8920 | Bürkert Communicator 997 kB FR / FR
  MAN Manuel supplémentaire Type 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 | AC181 homologat. ATEX 1 MB FR / FR
  MAN Quickstart Typ 8695 | Steuerkopf 1 MB DE / DE
  MAN Quickstart Typ 8695 | Tête decommande 1 MB FR / FR
  MAN Software-Anleitung Typ 8920 |Bürkert Communicator 984 kB DE / DE
  MAN Zusatzanleitung Typ 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 | AC181 ATEX-Zulassung 999 kB DE / DE
  MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1 MB JA / JP

  Mjukvara

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  SOW Buerkert Communicator 5.1.3 536 MB ML
  SOW Initiation Files EDS IODD A.02 917 kB ML

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 36 kB EN,FR,DE

  Certifikat/tillverkarintyg

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD ASi | 83601 | 8695 400 kB EN
  ABD IO-Link | | 8695 271 kB EN

  Funktionell modell

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8695 4 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8695 4 MB EN

  Informationsblad och kataloger

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  0 1 MB SE
  MISC Product Overview Process & Control Valves 3 MB SE

  Min jämförelselista