Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ 8695 - Styrhuvud för integrerad montering på processventiler

  Produkt-Foto Typ 8695

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ 8695

  Typ beskrivning

  Styrhuvudet av typ 8695 är optimerat för integrerad montering på processventiler med liten nominell diameter ur serien 21xx. Registrering av ventilens inställning sker via en kontaktlös, analog sensor, som vid idrifttagning automatiskt avläser och registrerar ventilernas ändlägen med hjälp av teach-funktionen. Den inbyggda pilotventilen styr enkel- eller dubbelverkande drev. Styrhuvudets och inställningsmanöverdonets design är särskilt anpassade till kraven från hygieniska processvillkor och möjliggör intern styrluftföring utan externa slangledningar. Utöver det elektriska inställningsmeddelandet visas apparatens status med färgade LED-lampor på själva styrhuvudet. Som tillval kan ett kommunikationsgränssnitt AS-Interface väljas. Höljet av kemikaliebeständiga material är lätt att rengöra och har praktikanpassat IP-skydd för användning i den hygieniska processtekniken inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin. I kombination med Bürkert-drev ur serien ELEMENT ger det pneumatiska inställningssystemet avluftning av fjäderkammaren, vilket förhindrar att drivkamrarna förorenas av omgivningen.

  • Beröringslös induktiv registrering av ventilinställningar (teach-funktion)
  • Färglysande statusindikering
  • Inbyggd styrluftkanal till drevet
  • Fältbussgränssnitt AS-Interface / DeviceNET (tillval)
  • Med ATEX II kat 3G/D tillstånd

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8681 data sheet | installation kits for hygienic process valves 5,8 MB EN / EU
  DTS Type 8695 data sheet | control head for automation of ELEMENT process valves 859,9 kB EN / EU
  DTS Tipo 8695 hoja de datos | cabezal de control para automatización descentralizada 1,4 MB ES
  DTS Typ 8681 Datenblatt | Adaptionen für hygienische Prozessventile 5,8 MB DE / DE
  DTS Typ 8695 Datenblatt | Steuerkopf für ELEMENT-Prozessventilen 850 kB DE / DE

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Additional manual Type 8681 8694 869X 879X | USB Interface for serial communication 2,1 MB EN,FR,DE / EU
  MAN Additional manual Type 8690 869X 8798 | Control units with ATEX approval 1,5 MB EN / EU
  MAN Additional manual Type 8691 869X 8798 | Replace puck 701,3 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Operating Instructions Type 8695 | Control Head 2,6 MB EN / EU
  MAN Quickstart Type 8695 | ControlHead 1,2 MB EN / EU
  MAN Software manual Type 8920 | Bürkert-Communicator 981,8 kB EN / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8695 | Steuerkopf 2,6 MB DE / DE
  MAN Manuel d'utilisation Type 8695 | Tête de commande 2,6 MB FR / FR
  MAN Manuel supplémentaire Type 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 | AC181 homologat. ATEX 1,4 MB FR / FR
  MAN Quickstart Typ 8695 | Steuerkopf 1,2 MB DE / DE
  MAN Quickstart Typ 8695 | Tête decommande 1,2 MB FR / FR
  MAN Software manual Type 8920 | Bürkert-Communicator 984,4 kB DE / DE
  MAN Software manual Type 8920 | Bürkert-Communicator 997,1 kB FR / FR
  MAN Zusatzanleitung Typ 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 | AC181 ATEX-Zulassung 1,4 MB DE / DE

  Mjukvara

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  SOW Buerkert Communicator 4.0.1 302,9 MB ML
  SOW Init Files EDS A.01 6,8 kB ML

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 1,7 MB EN,FR,DE

  Funktionell modell

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8695 3,8 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8695 3,6 MB EN

  Informationsblad och kataloger

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  0 1,3 MB SE

  Tillgängliga produkter

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

  35 träffar

  Min jämförelselista