Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
bürkert
 

  Typ 8693 - Digital elektropneumatisk processregulator för den integrerade monteringen på processregleringsventilen

  Product Image Type 8693

  Bilderna på produkterna kan avvika från det faktiska utseendet.
  Beakta tekniska attribut och datablad!

  Beskrivning

  Den kompakta processregulatorn av typ 8693 är avsedd för integrerad montering på pneumatiska drev för processregleringsventiler av typ 23xx/2103 och särskilt anpassad till kraven från hygieniska processvillkor. Processtorlekens ärvärde skickas direkt till apparaten som 4 - 20 mA, PT100 eller frekvenssignal. Ur jämförelsen av börvärde/ärvärde beräknar processregulatorn börvärdet för den underlagrade inställningsregulatorn. Med hjälp av det analoga svarsmeddelandet kan alla analogvärden överföras till styrningen. Med den inbyggda diagnosfunktionen kan regleringsventilens driftvillkor övervakas. Ventildiagnosmeddelanden skickas som statussignaler enligt NE107 (NAMUR) och registreras som historieanteckningar. Parametrering av process- och inställningsregulatorer kan ske automatiskt. Den enkla hanteringen och valet av de omfattande extra mjukvarufunktionerna görs via den stora grafiska displayen med bakgrundsbelysning och membrantangentbordet eller via COMMUNICATOR. Inställningsregulatorn registrerar utan slitage ventilens inställning via en kontaktlös, analog lägessensor. Anstyrningen av enkel- eller dubbelverkande drev sker utan förbrukning av egenluft. Kommunikationsgränssnitt PROFIBUS DP-V1, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP eller büS (baserat på CANopen) och analog samt binär återkoppling finns som tillval.

  • Kompakt och robust design i rostfritt stål
  • Enklast möjliga idrifttagning med Tune-funktion för inställnings- och processregulatorer
  • Beröringslös vägsensor
  • Inbyggd styrluftkanal och avluftning av fjäderkammaren
  • PROFIBUS DP-V1, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP eller büS (Bürkert System Bus)

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8693 data sheet | digital electropneumatic positioner 2 MB EN / EU
  DTS Type KK01 data sheet | adapterkits for hygienic process valves 8 MB EN / EU
  DTS FICHA TÉCNICA | Tipo 8693 | Regulador de posición digital electroneumático 3 MB ES / ES
  DTS Ficha técnica Tipo 8693 | Posicionador / Controlador de processo 3 MB PT / BR
  DTS Typ 8693 Datenblatt | digitaler, elektropneumatischer Prozessregler 2 MB DE / DE
  DTS Typ KK01 Datenblatt | Adaptersets für hygienische Prozessventile 8 MB DE / DE
  DTS 型号 KK01 参数表 | 用于卫生过程阀的适配器套件 TopControl ELEMENT 8692、8693、8694 BASIC 和 8696 BASIC 10 MB ZH / CN

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Additional manual Type 8681 8694 869X 879X | USB Interface for serial communication 2 MB EN,FR,DE / EU
  MAN Additional manual Type 8690 869X 8798 | Control units with ATEX approval 532 kB EN / EU
  MAN Additional manual Type 8692 8693 | ELECTRICAL CONNECTION 803 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Cabling Guide for büS/EDIP 627 kB EN / EU
  MAN Definition fieldbus: Communication, cyclic commands, access to büS objects 660 kB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8692 8693 | Electropneumatic positioner and process controller 3 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8692 8693 | Positioner / Process Controller REV.2 3 MB EN / EU
  MAN Quickstart Type 8692 8693 | Positioner / Process Controller 2 MB EN / EU
  MAN Quickstart Type 8692 8693 | Positioner / Process Controller REV.2 1 MB EN / EU
  MAN Safety Manual | Valves, Positioner | Version - 612 kB EN / EU
  MAN Service manual Type 8692 869X | Exchange of an 8630 positioner with an ELEMENT positioner 1 MB EN,FR,DE / EU
  MAN Software manual Type 8644 | Configuration on the PROFIBUS by means of GSD file 4 MB EN,FR,DE / EU
  MAN Software manual Type 8692 8693 8792 8793 | Communication positioner / process controller 3 MB EN,FR,DE / EU
  MAN Software manual Type 8920 | Bürkert Communicator 1 MB EN / EU
  MAN Software manual | CANopen Network configuration 937 kB EN / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8692 8693 | Elektropneumatischer Positioner und Prozessregler 3 MB DE / DE
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8692 8693 | Positioner / Prozessregler REV.2 3 MB DE / DE
  MAN Beschreibung Feldbus: Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 669 kB DE / DE
  MAN Description Bus de terrain : communication, commandes cycliques, d'accéder objets büS 671 kB FR / FR
  MAN Instrukcja obsługi Oprogramowanie Typ 8920 | Oprogramowaniekomunikacyjne do urządzeń 2 MB PL / PL
  MAN Instruções adicionais | Tipo 8690 - 8696, 8798 | AC181 certificado ATEX 1 MB PT / BR
  MAN Istruzioni d'uso Tipo 8692, 8693 REV.2 | Posizionatore / Regolatore di processo 9 MB IT / IT
  MAN Istruzioni d'uso Tipo 8692, 8693 REV.2 | Posizionatore / Regolatore di processo 9 MB IT / IT
  MAN Käyttöohje Tyyppi 8692, 8693 REV.2 | Asennoitin / prosessisäädin 6 MB FI / FI
  MAN Manual de instrucciones Modelo 8692, 8693 REV.2 | Posicionador / Regulador de proceso 4 MB ES / ES
  MAN Manual de operação Tipo 8692,8693 REV.2 | Posicionador / Controlador de processo 9 MB PT / BR
  MAN Manuel d'utilisation Type 8692 8693 | Positionneur / Régulateur de process REV.2 4 MB FR / FR
  MAN Manuel d'utilisation Type 8692 8693 | Positionneur et régulateur de process électropneum. 3 MB FR / FR
  MAN Manuel du logiciel Type 8920 | Bürkert Communicator 978 kB FR / FR
  MAN Manuel supplémentaire Type 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 | AC181 homologat. ATEX 534 kB FR / FR
  MAN Quickstart Typ 8692 8693 | Positioner / Prozessregler 2 MB DE / DE
  MAN Quickstart Typ 8692 8693 | Positioner / Prozessregler REV.2 1 MB DE / DE
  MAN Quickstart Type 8692 8693 | Positioner / Procesregelaar 3 MB NL / NL
  MAN Quickstart Type 8692 8693 | Positionneur / Régulateur de process 2 MB FR / FR
  MAN Quickstart Type 8692 8693 | Positionneur / Régulateur de process REV.2 1 MB FR / FR
  MAN Quickstart Type 8692, 8693 REV2 | Positioner / procesregelaar 2 MB NL / NL
  MAN Rychlý start Typ 8692, 8693 Rev. 2 | Nastavovací regulátor / Procesní regulátor 2 MB CS / CZ
  MAN Software-Anleitung Typ 8920 | Bürkert Communicator 967 kB DE / DE
  MAN Software-Anleitung | CANopen Netzwerkkonfiguration 1 MB DE / DE
  MAN Szybkie wprowadzenie Typ 8692, 8693 REV. 2 | Pozycjoner/regulator procesowy 2 MB PL / PL
  MAN Verkabelungsleitfaden für büS/EDIP 645 kB DE / DE
  MAN Zusatzanleitung Typ 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 | AC181 ATEX-Zulassung 514 kB DE / DE
  MAN buS/EDIPのための配線ガイド 845 kB JA / JP
  MAN 取扱説明書 タイプ8692、8693 REV.2ポジショナー / プロセスコントローラ 6 MB JA / JP

  Mjukvara

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  SOW Add-On-Profile AOP A.01 246 MB ML
  SOW Buerkert Communicator 6.1.4 506 MB ML
  SOW Buerkert Communicator for HART 5.4.1 92 MB ML
  SOW Device Description Files A.15 6 MB ML
  SOW PACTware + DTM Collection 5.0.4 121 MB ML
  SOW Positioner DTM Collection 1.0 14 MB ML

  Försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 36 kB EN,FR,DE
  ABD EU-DoC|EU Declaration 36 kB EN,FR,DE

  Certifikat/tillverkarintyg

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EtherNet/IP | | 8692 141 kB EN
  ABD EtherNet/IP | 11649 | 8692 140 kB EN
  ABD PROFINET | Z12090 | 8693 311 kB EN

  EU Material Compliance

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Material Compliance 42 kB EN
  ABD EU-DoC|EU Material Compliance 229 kB EN
  ABD EU-DoC|EU Material Compliance 43 kB FR
  ABD EU-DoC|EU Material Compliance 43 kB DE
  ABD EU-DoC|EU Material Compliance 667 kB DE
  ABD EU-DoC|EU Material Compliance 34 kB FR

  Funktionell säkerhet

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD ProdCert|Safety 97 kB EN

  Informationsblad och kataloger

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MISC I den här broschyren lär du dig mer om ELEMENT-seriens komponenter och dess funktioner.  1 MB SE
  MISC Product Overview Process & Control Valves 3 MB SE
  MISC Hygienic design and precision for end products of the highest quality 492 kB EN / EU
  MISC Pressure control system with process valve for superior process reliability 1 MB EN / EU

  Min jämförelselista