Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ 8691 - Styrhuvud för decentraliserad automatisering av processventiler ELEMENT

  Skriv ut
  Produkt-Foto Typ 8691

  Bilderna på produkterna kan avvika från det faktiska utseendet.
  Beakta tekniska attribut och datablad!

  Beskrivning

  Styrhuvudet av typ 8691 är avsett för decentraliserad automatisering av pneumatiska processventiler ELEMENT typ 21xx. Registreringen av ventilläget sker via en kontaktlös, analog sensor, som vid idrifttagning automatiskt läser av och sparar ventiländlägena med hjälp av teach-funktionen. Den inbyggda pilotventilen styr enkel- eller dubbelverkande drev. Som tillval kan ett kommunikationsgränssnitt AS-gränssnitt, DeviceNet, IO-Link eller büS (baserat på CANopen) väljas. Styrhuvudets och ställdonets design möjliggör interna styrluftkanaler utan externa slangledningar. Utöver en elektrisk fjärrindikering indikeras enhetens status tydligt genom färgade högkapacitets-LED-lampor på själva styrhuvudet, även vid svåra omgivningsvillkor. Huset av kemikaliebeständiga material är lätt att rengöra och har praktikanpassat IP-skydd för användning i den hygieniska processtekniken inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin. I synnerhet för rengöring av anläggningar stöds husets IP-skydd genom ett övertryck i styrhuvudet. I kombination med Bürkert-drev ur serien ELEMENT ger det pneumatiska inställningssystemet avluftning av fjäderkammaren, vilket förhindrar att drivkamrarna förorenas av omgivningen.

  • Beröringslös induktiv registrering av ventilinställningar (teach-funktion)
  • Färglysande statusindikering
  • Inbyggd styrluftkanal till drevet
  • Fältbussgränssnitt AS-gränssnitt, DeviceNet, IO-länk eller büS (Bürkert System Bus)
  • Med ATEX II kat 3G/D / IECEx godkännande

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8691 data sheet | control head for automation of ELEMENT process valves 855 kB EN / EU
  DTS Type KK01 data sheet | adapterkits for hygienic process valves 6 MB EN / EU
  DTS Tipo 8691 hoja de datos | cabezal de control para automatización descentralizada 2 MB ES / ES
  DTS Typ 8691 Datenblatt | Steuerkopf für ELEMENT-Prozessventilen 852 kB DE / DE
  DTS Typ KK01 Datenblatt | Adaptersets für hygienische Prozessventile 6 MB DE / DE
  DTS Type 8691 | Stuurkop voor de decentrale automatisering van procesventielen ELEMENT 627 kB NL / NL
  DTS データシート タイプ8691 | プロセスバルブエレメントの 分散型オートメーションのための コントロールヘッド 1 MB JA / JP
  DTS 型号 8691 参数表 | 适用于 ELEMENT过程阀分散式自动化的 控制头 2 MB ZH / CN
  DTS 型号 KK01 参数表 | 用于卫生过程阀的适配器套件 TopControl ELEMENT 8692、8693、8694 BASIC 和 8696 BASIC 7 MB ZH / CN

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Additional manual Type 8681 8694 869X 879X | USB Interface for serial communication 2 MB EN,FR,DE / EU
  MAN Additional manual Type 8690 869X 8798 | Control units with ATEX approval 1 MB EN / EU
  MAN Additional manual Type 8691 869X 8798 | Replace puck 701 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Cabling Guide for büS/EDIP 558 kB EN / EU
  MAN Definition fieldbus: Communication, cyclic commands, accessto büS objects 660 kB EN / EU
  MAN Operating Instructions 8691 Rev.2 | Control head 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8691 | Control head 2 MB EN / EU
  MAN Quickstart 8691 Rev.2 | Control head 1 MB EN / EU
  MAN Quickstart Type 8691 | Control head 1 MB EN / EU
  MAN Software manual Type 8920 | Bürkert-Communicator 982 kB EN / EU
  MAN Software manual | CANopen Network configuration 937 kB EN / EU
  MAN Bedieningshandleiding Type 8691 REV.2 | stuurkop 3 MB NL / NL
  MAN Bedienungsanleitung 8691 Rev.2| Steuerkopf 2 MB DE / DE
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8691 |Steuerkopf 2 MB DE / DE
  MAN Beschreibung Feldbus: Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 669 kB DE / DE
  MAN Description Bus de terrain : communication, commandes cycliques, d'accéder objets büS 671 kB FR / FR
  MAN Käyttöohje Tyyppi 8691 REV.2 | Ohjauspää 4 MB FI / FI
  MAN Manual de usuario Tipo 8691 | Control head for decentralized automation 854 kB ES / ES
  MAN Manuel d'utilisation 8691 Rev.2 | Tête de commande 2 MB FR / FR
  MAN Manuel d'utilisation Type 8691 | Tête de commande 2 MB FR / FR
  MAN Manuel du logiciel Type 8920 | Bürkert Communicator 997 kB FR / FR
  MAN Manuel supplémentaire Type 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 | AC181 homologat. ATEX 1 MB FR / FR
  MAN Quickstart 8691 Rev.2 | Steuerkopf 1 MB DE / DE
  MAN Quickstart 8691 Rev.2 | Tête de commande 1 MB FR / FR
  MAN Quickstart Typ 8691 | Steuerkopf 1 MB DE / DE
  MAN Quickstart Type 8691 REV.2 | stuurkop 3 MB NL / NL
  MAN Quickstart Type 8691 | Tête de commande 1 MB FR / FR
  MAN Software-Anleitung Typ 8920 |Bürkert Communicator 984 kB DE / DE
  MAN Software-Anleitung | CANopen Netzwerkkonfiguration 1 MB DE / DE
  MAN Zusatzanleitung Typ 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 | AC181 ATEX-Zulassung 999 kB DE / DE
  MAN のための配線ガイド büS/EDIP 675 kB JA / JP
  MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1 MB JA / JP
  MAN 取扱説明書 タイプ 8691 Rev.2 | コントロールヘッド 4 MB JA / JP

  Mjukvara

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  SOW Add-On-Instruction A.01 1 MB ML
  SOW Buerkert Communicator 5.1.3 536 MB ML
  SOW Device Description Files A.08 1 MB ML

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 2 MB EN,FR,DE

  Certifikat/tillverkarintyg

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD ASi | 77601 | 8691 406 kB EN
  ABD IO-Link | | 8691 187 kB EN

  Funktionell modell

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8691 4 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8691 4 MB EN

  Informationsblad och kataloger

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  0 1 MB SE
  MISC Product Overview Process & Control Valves 3 MB SE
  MISC Flyer Best Practice - A new formulation line for insulin vials. 401 kB EN / GB
  MISC Flyer Best Practice - Diaphragm valves for an automated production line at Unither Pharmaceuticals. 351 kB EN / GB
  MISC Hygienic design and precision for end products of the highest quality 492 kB EN / EU
  MISC Solutions for successful Cleaning in Place (CIP) 485 kB EN / EU

  Min jämförelselista