Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ 8690 - Pneumatisk anstyrning för decentraliserad automatisering av processventiler ELEMENT

  Skriv ut
  Produkt-Foto Typ 8690

  Bilderna på produkterna kan avvika från det faktiska utseendet.
  Beakta tekniska attribut och datablad!

  Beskrivning

  Den pneumatiska anstyrningen av typ 8690 är avsedd för decentraliserad automatisering av pneumatiska processventiler ELEMENT typ 21xx. Mekaniska eller induktiva ändlägesbrytare registrerar ventilläget. Den inbyggda pilotventilen styr enkel- eller dubbelverkande drev. Anstyrningens och ställdonets design möjliggör interna styrluftkanaler utan externa slangledningar. Utöver en elektrisk fjärrindikering indikeras apparatens status på den pneumatiska anstyrningen. Huset av kemikaliebeständiga material är lätt att rengöra och har praktikanpassat IP-skydd för användning i den hygieniska processtekniken inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin. I synnerhet för rengöring av anläggningar stöds husets IP-skydd av ett övertryck i styrhuvudet. I kombination med Bürkert-drev ur serien ELEMENT ger det pneumatiska inställningssystemet avluftning av fjäderkammaren, vilket förhindrar att drivkamrarna förorenas av omgivningen.

  • Kompakt design
  • Inbyggd pilotventil med manuell manövrering
  • Inbyggd styrluftkanal till drevet
  • Optisk lägesindikering
  • Med ATEX II kat 3G/D och kat 2D/G godkännande

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8690 data sheet | pneumatic control unit for automation of ELEMENT process valves 620 kB EN / EU
  DTS Type KK01 data sheet | adapterkits for hygienic process valves 6 MB EN / EU
  DTS Typ 8690 Datenblatt | pneumatische Ansteuerung von ELEMENT-Prozessventilen 628 kB DE / DE
  DTS Typ KK01 Datenblatt | Adaptersets für hygienische Prozessventile 6 MB DE / DE
  DTS 型号 KK01 参数表 | 用于卫生过程阀的适配器套件 TopControl ELEMENT 8692、8693、8694 BASIC 和 8696 BASIC 7 MB ZH / CN

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Additional manual Type 8690 869X 8798 | Control units with ATEX approval 1 MB EN / EU
  MAN Operating Instruction Type 8690 | Pneumatic Control Unit 1 MB EN / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8690 | Pneumatische Ansteuerung 1 MB DE / DE
  MAN Manuel d'utilisation Type 8690 | Unité de commande pneumatique 1 MB FR / FR
  MAN Manuel supplémentaire Type 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 | AC181 homologat. ATEX 1 MB FR / FR
  MAN Zusatzanleitung Typ 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 | AC181 ATEX-Zulassung 999 kB DE / DE

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 2 MB EN,FR,DE

  Funktionell modell

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8690 3 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8690 3 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8690 3 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8690 3 MB EN
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8690 3 MB EN
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8690 3 MB EN

  Informationsblad och kataloger

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  0 1 MB SE
  MISC Product Overview Process & Control Valves 3 MB SE

  Min jämförelselista