Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ 8690 - Pneumatisk anstyrning för integrerad montering på processventiler

  Produkt-Foto Typ 8690

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ 8690
  • Produkt-Foto Typ 8690

  Typ beskrivning

  Den pneumatiska anstyrningen av typ 8690 är optimerad för integrerad montering på processventiler ur serien 21XX. Mekaniska eller induktiva gränsställare registrerar ventilens inställning. Den inbyggda pilotventilen styr enkel- eller dubbelverkande drev. Anstyrningens och inställningsmanöverdonets design möjliggör interna styrluftkanaler utan externa slangledningar. Utöver den elektriska inställningssvarssignalen indikeras apparatens status på den pneumatiska anstyrningen. Höljet av kemikaliebeständiga material är lätt att rengöra och har praktikanpassat IP-skydd för användning i den hygieniska processtekniken inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin. I synnerhet för rengöring av anläggningar stödjas höljets IP-skydd genom ett övertryck i styrhuvudet. I kombination med Bürkert-drev ur serien ELEMENT ger det pneumatiska inställningssystemet avluftning av fjäderkammaren, vilket förhindrar att drivkamrarna förorenas av omgivningen.

  • Kompakt design
  • Inbyggd pilotventil med manuell manövrering
  • Inbyggd styrluftkanal till drevet
  • Optisk inställningsindikering
  • Med ATEX II kat 3G/D och kat 2D/G tillstånd

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8681 data sheet | installation kits for hygienic process valves 6,2 MB EN / EU
  DTS Type 8690 data sheet | pneumatic control unit for automation of ELEMENT process valves 688,5 kB EN / EU
  DTS Typ 8681 Datenblatt | Adaptionen für hygienische Prozessventile 6,1 MB DE / DE
  DTS Typ 8690 Datenblatt | pneumatische Ansteuerung von ELEMENT-Prozessventilen 696,2 kB DE / DE

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Additional manual Type 8690 869X 8798 | Control units with ATEX approval 1,5 MB EN / EU
  MAN Pneumatic Control Unit 1,6 MB EN / EU
  MAN Manuel supplémentaire Type 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 | AC181 homologat. ATEX 1,4 MB FR / FR
  MAN Peumatische Ansteuerung 1,6 MB DE / DE
  MAN Unité de commande pneumatique 1,6 MB FR / FR
  MAN Zusatzanleitung Typ 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 | AC181 ATEX-Zulassung 1,4 MB DE / DE

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 2,2 MB EN,FR,DE

  Funktionell modell

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8690 3,4 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8690 3,4 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8690 3,3 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8690 3,4 MB EN
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8690 3,4 MB EN
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8690 3,4 MB EN

  Informationsblad och kataloger

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  0 1,3 MB SE

  Tillgängliga produkter

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

  112 träffar

  Min jämförelselista