Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert-Contromatic AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

  Typ 8681 - Styrhuvud för hygieniska processventiler

  Produkt-Foto Typ 8681

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ 8681
  • Produkt-Foto Typ 8681

  Typ beskrivning

  Styrhuvudet av typ 8681 är optimerat för decentral automatisering av hygieniska processventiler. Genom sin mångsidiga adaption kan styrhuvudet kombineras med alla gängse klaffar, kulventiler, en- och dubbelsätesventiler. Vid decentrala automatiseringskoncept övertar styrhuvudet hela den pneumatiska anstyrnings-, svars- och diagnosfunktionen ända till buss-kommunikationen. Höljet utmärker sig genom god rengörbarhet, i praktiken beprövat IP-skydd och kemikaliebeständiga material för användning i hygieniska processanläggningar inom dryckes-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Beroende på processventilen kan upp till 3 pneumatiska pådragskammare anstyras oberoende av varandra. Kopplingshastigheterna för båda rörelseriktningar kan ställas in var för sig. En inbyggd backventil förhindrar av mottryck orsakade felkopplingar av processventilerna. Processventilernas kopplingslägen registreras av den induktiva, analogt arbetande vägsensorn och visas via den överordnade styrningen. Upp till 3 kopplingspunkter kan ställas in med teach-in-funktionens tryckknappar eller tas fram automatiskt med förinställda Autotune-funktioner. Dessutom kan ett fjärde kopplingsläge läsas in och indikeras via en extern induktiv givare. Den färglysande statusuppgiften signalerar det aktuella kopplingsläget för processventilen resp diagnosfunktionen som t ex servicebehov eller feltillstånd. Pilotventilerna är utrustade för mekanisk manuell manövrering. Om apparaten är stängd, kan huvuddrevet kopplas manuellt utifrån genom den patenterade magnetiskt kodade funktionen.

  • Universell drevadaption till hygieniska processventiler
  • Beröringslös vägsensor med 3 kopplingspunkter (teach-in-funktion)
  • Färglysande statusindikering
  • Manuell aktivering på slutet hölje
  • Kommunikationsgränssnitt AS-Interface, DeviceNet (tillval)

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Applikationer & Verktyg

  CAD-modell

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.


  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS 8681, 869x, 879x Install Kits 4,3 MB EN / EU
  DTS Control Head 895,1 kB EN / EU
  DTS Control Head 3 MB EN / CA
  DTS Control Head 3 MB EN / US
  DTS 8681, 869x, 879x Adaptionen 4,3 MB DE / DE
  DTS Steuerkopf 896,1 kB DE / DE

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Control Head 3 MB EN / EU
  MAN Information ATEX 2014/34/EU 117,7 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Manual for Service Software 6,1 MB EN,DE / EU
  MAN Replacement Control Head 3,1 MB EN,FR,DE / EU
  MAN Steuerkopf 1,6 MB EN,FR,DE / EU
  MAN USB-Interface 2,2 MB EN,FR,DE / EU
  MAN Steuerkopf 3 MB DE / DE
  MAN Tête de commande 3,1 MB FR / EU

  Mjukvara

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  SOW EDS File A.04 52 kB ML
  SOW PC-Programm Typ 8681 2.18 1,5 MB ML

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 1 MB EN,FR,DE

  Funktionell modell

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8681 3,8 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8681 3,8 MB EN

  Tillgängliga produkter