Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ 8647 - AirLINE SP – elektropneumatiskt automatiseringssystem

  Produkt-Foto Typ 8647

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ 8647
  • Produkt-Foto Typ 8647
  • Produkt-Foto Typ 8647
  • Produkt-Foto Typ 8647

  Typ beskrivning

  Den pneumatiska ventilön av typ 8647 AirLINE SP är ett modulärt, elektropneumatiskt automatiseringssystem av anslutnings- och ventilkomponentgrupper. Det har utvecklats för säker och fullständig integration i Siemens decentrala kringutrustningssystem ”SIMATIC ET 200SP”. Typ 8647 används för att integrera pneumatiska pilotventiler direkt i SIMATIC ET 200SP och styra dem via detta. Till de pneumatiska utgångarna kan pneumatiskt manövrerade processventiler, pneumatikcylindrar eller andra pneumatiska komponenter anslutas. Om återkopplingsdon är installerade på de pneumatiska komponenterna kan de aktiverade pneumatiska komponenternas lägen visas på den tillhörande pilotventilen. Därigenom kan tid sparas in vid idrifttagning och underhåll.

  • Direkt anslutning till I/O-systemet SIMATIC ET 200SP
  • Kombination av fältbuss, pilotventiler och I/O-moduler
  • Enkel diagnos tack vare LC-display
  • Säkerhetsorienterade frånkoppling av ventiler möjlig

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8647 data sheet | AirLINE SP Electropn. Automation System 1,1 MB EN / EU
  DTS Typ 8647 Datenblatt | AirLINE SP Elektropneumatische Automatisierungssystem 1,1 MB DE / DE

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Additional manual Type 8640 8644 | AirLINE Quick, Assignment of the pneumatic connections 575,2 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Manual AirLINE SP Type 8647 5,3 MB EN / EU
  MAN Quickstart AirLINE SP 8647 3,4 MB EN / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8647 | Ventilblock AirLINE SP mit Schnittstelle SIMATIC ET 200SP 5,3 MB DE / DE
  MAN Manuel AirLINE SP Type 8647 5,5 MB FR / FR
  MAN Quickstart AirLINE SP 8647 3,5 MB FR / FR
  MAN Quickstart Typ 8647 | Ventilblock AirLINE SP mit Schnittstelle zum SIMATIC ET 200SP 3,5 MB DE / DE

  Mjukvara

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  SOW Initiation Files HSP Siemens 1.2 6,7 MB ML
  SOW Initiation Info GSD GSDML - 4,3 kB ML

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 809,2 kB EN,FR,DE

  Informationsblad och kataloger

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MISC For stable transport of bulk materials 635,2 kB EN / EU
  MISC The new valve island is compatible with Siemens SIMATIC ET 200SP 158,4 kB EN / US

  Tillgängliga produkter

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

  18 träffar

  Min jämförelselista