Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ 8626 - Massaflödesregulator (MFC) för gaser

  Produkt-Foto Typ 8626

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ 8626
  • Produkt-Foto Typ 8626
  • Produkt-Foto

  Typ beskrivning

  Massaflödesregulatorn, typ 8626, är ett integrerat system som består av komponenterna flödessensor, reglerelektronik och styrdon. Med den går det att hålla gasmassaflöden konstanta eller ange dem i efterhand i en befintlig börvärdesprofil oberoende av störningspåverkan (t.ex. tryck- eller temperatursvängningar). Sensorn arbetar utifrån den termiska principen (konstant-temperatur-anemometer). Mätningen görs i huvudströmmen och levererar massaflödet direkt utan korrekturer (se beskrivningen på s. 2). I den digitala flödesregulatorn jämförs bör- och ärvärden och proportionalventilens inställningssignal beräknas. Den direktverkande proportional-magnetventilen arbetar utifrån den beprövade lyftankarprincipen och aktiveras via en PWM-spänningssignal. En intelligent aktivering säkerställer att ventilen stänger tätt, förutom även reglerfunktionen vid 0 % börvärdesangivelse. MFC, typ 8626, utmärker sig tack vare mätningen i huvudströmmen genom hög dynamik och låg smutskänslighet. Den kan användas som flödesregulator inom många användningsområden. Typiska användningsområden är gasdosering resp. framtagning av gasblandningar inom: bearbetningsteknik, värmebehandling, miljöteknik, materialbeläggning, brännarstyrning, bränslecellteknik

  • Huvudströmenhet för nominella flöden på 20 lN/min till 1500 lN/min; 1/4" till 3/4"
  • Hög exakthet
  • Kort återställningstid
  • Valbar fältbuss
  • Tillval: fältbussgränssnitt

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8626 data sheet | mass flow controller for gases 1,6 MB EN / EU
  DTS Typ 8626 Datenblatt | Massendurchflussregler für Gase 1,6 MB DE / DE

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Accessory Type 8006 8626 8702 8712 | Fieldbus adapter 52,9 kB EN / EU
  MAN Additional manual Type XXXX | MFC Family - Digital Communication (RS 232 / RS 485) 1,9 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8006 8626 8702 8712 | MFM / MFC 1,5 MB EN / EU
  MAN Accessoire Type 8006 8626 8702 8712 | Adaptateur bus de terrain 56,1 kB FR / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8006 8626 8702 8712 | MFM / MFC 1,5 MB DE / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type 8006 8626 8702 8712 | MFM / MFC 1,5 MB FR / EU
  MAN Manuel supplémentaire Type XXXX | MFC Family - Communication numérique (RS 232 / RS 485) 2 MB FR / FR
  MAN Zubehör Typ 8006 8626 8702 8712 | Busadapter 56,1 kB DE / EU
  MAN Zusatzanleitung MFC Typ XXXX | MFC Family - Digital Communication (RS 232 / RS 485) 1,9 MB DE / DE

  Mjukvara

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  SOW Initiation Files EDS GSD A.05 209,3 kB ML
  SOW MFC_Driver_DLL (A.16) A.16 6,4 MB ML
  SOW MassFlowCommunicator A.30 28,5 MB ML
  SOW USB-Driver WIN 7, XP (32, x64) A.05 2,6 MB ML

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 467,5 kB ML

  Funktionell modell

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8626 2,7 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8626 2 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8626 2 MB EN
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8626 2,7 MB EN

  Informationsblad och kataloger

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MISC Flyer Best Practice - Developing a ready-to-connect solution for automated metering of oxidation air for the Waterwork Everswinkel. 288,8 kB EN / GB
  MISC Flyer Best Practice - Helping to create an explosive atmosphere on a daily basis. 392,3 kB EN / GB

  Tillgängliga produkter

  Min jämförelselista