Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ 8605 - Aktiveringselektronik för proportionalventiler

  Produkt-Foto Typ 8605

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ 8605
  • Produkt-Foto Typ 8605
  • Produkt-Foto Typ 8605

  Typ beskrivning

  Den digitala aktiveringselektroniken, typ 8605, används för att aktivera proportional-magnetreglerventiler i ett effektområde mellan 40-2000 mA. Elektroniken omvandlar en extern standardsignal till en pulsbreddsmodulerad (PWM) signal med vilken proportionalventilens öppning och därigenom en fluidmässig utgångsstorlek (t.ex. flöde) kan ställas in steglöst. En intern flödesreglering med PWM-signalens pulskvot som ställstorhet gör att alla värden från ingångssignalen entydigt är tilldelade ett bestämt värde i den effektiva spolströmmen oberoende av spolens termiska tillstånd. Via display och manöverknappar kan elektroniken enkelt anpassas till en bestämd proportionalventil samt till de konkreta villkoren för ett användningsområde.

  • Styrprocessorstyrd elektronik
  • Omkopplingsbar ingångsstandardsignal
  • Steglöst inställningsbar PWM-frekvens
  • Valbart RS232- eller RS485-gränssnitt

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Applikationer & Verktyg

  CAD-modell

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.


  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8605 data sheet | control electronics for solenoid control valves 458,4 kB EN / EU
  DTS Type 8605 data sheet | control electronics for solenoid control valves [US units] 448,8 kB EN / US
  DTS Typ 8605 Datenblatt | digitale Ansteuerelektronik für Proportionalventile 346,8 kB DE / DE
  DTS Type 8605 arkusz danych | elektronika sterujaca do zaworów proporcjonalnych 484,3 kB PL / PL
  DTS Type 8605 fiche technique | Électronique de commande pour électrovannes proportionnelles 520,6 kB FR / FR

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Additional Information Type 8605 | Serial communication (RS232 / RS 485) 3,9 MB EN,FR,DE / EU
  MAN Operating Instructions Type 8605 | Digital Control Electronics for Proportional Valves 3,2 MB EN / EU
  MAN Quickstart Type 8605 | Digital Control Electronics for Proportional Valves 622 kB EN / EU
  MAN Supplement Type 8605 2836 2861 2863 2865 2871 2873 2875 6024 6223 | PWM frequencies 79,1 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8605 | Digitale Ansteuerelektronik für Proportionalventile 3,2 MB DE / DE
  MAN Manual de usuario Tipo 8605 | Sistema electrónico de excitación para válvulas proporcion. 1,7 MB ES / ES
  MAN Manuel d'utilisation Type 8605 | Régulateur électronique numérique [vannes proport.] 3,2 MB FR / FR
  MAN Quickstart Typ 8605 | Digitale Ansteuerelektronik für Proportionalventile 686 kB DE / DE
  MAN Quickstart Type 8605 | Régulateur électronique numérique pour vannes proportionnelles 643,3 kB FR / FR

  Mjukvara

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  SOW MFC_Driver_DLL (A.16) A.16 6,4 MB ML

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 824,7 kB EN,FR,DE

  Funktionell modell

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8605 1 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8605 1,1 MB EN

  Tillgängliga produkter

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

  11 träffar

  Min jämförelselista