Har du några frågor?

Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss »

Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ 8202 - pH- eller redoxpotentialtransmittor

  Produkt-Foto Typ 8202

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ 8202
  • Produkt-Foto Typ 8202
  • Produkt-Foto Typ 8202
  • Produkt-Foto Typ 8202
  • 9000222187.jpeg
  • 9000222186.jpeg

  Typ beskrivning

  Bürkerts typ 8202 är ett kompakt mätinstrument för att mäta pH-värde eller redoxpotential (ORP) pH-värdet mäts i rena eller smutsiga vätskor som innehåller sulfider eller proteiner. Redoxpotential (ORP) mäts i rena eller smutsiga vätskor som innehåller sulfider eller proteiner samt i vätskor med låg konduktivitet. Mätinstrumentet innehåller en pH- eller redoxsond, som är fastskruvad i en sensorarmatur med integrerad Pt1000. Denna är integrerad i huset och fästs med en överfallsmutter. Huset med elektronikmodulen, inklusive den avtagbara manöverenheten, är försett med ett lock. På så vis förenklar Bürkert monterings- och underhållsarbeten. Displayen behövs endast för idrifttagning, konfiguration och kalibrering samt för att visa processvärden. Typen 8202 finns tillgänglig med tre programmerbara utgångar: två transistorutgångar och en 2-ledar 4-20 mA strömutgång- med fyra programmerbara utgångar: två transistorutgångar och tre 3-ledar 4-20 mA-strömutgångar. Typen 8202 omvandlar mätsignalen, visar olika värden i olika mätenheter (om displayen är inkopplad) och beräknar utgångssignalerna, som överförs via två M12-kontaktanslutningar.

  • Integrerbart kompakt mätinstrument för direktanslutning till styrsystem (PLC)
  • Parametrering och kalibrering samt överföring av parameterdata med hjälp av ett flexibelt HMI
  • Användning av 120 mm standard PG 13,5 pH/redoxelektroder med S8-anslutning. (Typ 8203 rekommenderas)
  • Simulering av processvärden och diagnosfunktioner
  • Diagnosfunktioner

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8202 data sheet | pH/ORP meter [ELEMENT neutrino version] 1,2 MB EN / EU
  DTS Type 8202 data sheet | pH/ORP meter [ELEMENT version; US units] 974 kB EN / US
  DTS Type 8202 data sheet | pH/ORP meter [ELEMENT version] 1,5 MB EN / EU
  DTS Type 8203 data sheet | pH and ORP probes 967,8 kB EN / EU
  DTS Type S022 data sheet | fitting for ELEMENT pH/resistive conductivity measurement devices 1,6 MB EN / EU
  DTS Tipo 8202 hoja de datos | transmisor de pH o potencial RÉDOX 2,1 MB ES / ES
  DTS Tipo 8202 hoja de datos | transmisor de pH o potencial RÉDOX [ELEMENT neutrino] 1,8 MB ES / ES
  DTS Typ 8202 Datenblatt | pH-/Redoxpotenzial-Messgerät [ELEMENT-Ausführung] 1,5 MB DE / DE
  DTS Typ 8202 Datenblatt | pH-/Redoxpotenzial-Messgerät [ELEMENTneutrino-Ausführung] 1,3 MB DE / DE
  DTS Typ 8203 Datenblatt | pH- und ORP-Sonden 962 kB DE / DE
  DTS Typ S022 Datenblatt | ELEMENT-Fitting für pH- und konduktive Leitfähigkeitsmessgeräte 1,6 MB DE / DE
  DTS Type 8202 fiche technique | pH- ou redox-mètre [conception ELEMENT neutrino] 1,3 MB FR / FR
  DTS Type 8202 fiche technique | pH- ou redox-mètre [conception ELEMENT] 1,5 MB FR / FR
  DTS Type 8203 fiche technique | Sonde de pH ou de potentiel d'oxydo-réduction (Redox) 961,4 kB FR / FR

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Accessory Type 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Display module 808,4 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Manual 8202 ELEMENT neutrino 1,5 MB EN / EU
  MAN Operating Instr. Type S022 | Fitting for 8202+8222 ELEMENT,8202+8222 ELEMENT neutrino 1,6 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8202 ELEMENT | pH- or redox-meter 3,6 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions type 8203 | pH probes and Redox probes 156,4 kB EN / EU
  MAN Service manual Type 8202 8222 ELEMENT neutrino | Gasket forthe connecting box 145,4 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Service manual Type 8202 ELEMENT 8202 ELEMENT neutrino | Gasket for the sensor holder 135,2 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8202 ELEMENT | pH- oder Redox-Messgerät 3,6 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8203 | pH- oder Redoxpotential-Sonden 159,6 kB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ S022 | Fitting für 8202+8222 ELEMENT, 8202+8222 ELEMENT neutrino 1,5 MB DE / EU
  MAN Manual 8202 ELEMENT neutrino 1,5 MB DE / EU
  MAN Manuel 8202 ELEMENT neutrino 1,3 MB FR / EU
  MAN Manuel d'util. Type S022 | raccord pour 8202+8222 ELEMENT,8202+8222 ELEMENT neutrino 1,6 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type 8202 ELEMENT | pH-mètre ou redox-mètre 3,6 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation type 8203 | Sondes de pH et de potentiel d'oxydoréduction 158,6 kB FR / EU

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 471,6 kB ML

  Funktionell modell

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8202 3,8 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8202 3,9 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8202 3,8 MB EN
  3D_ANIMATION 3D-Animation - 8202 3,9 MB EN

  Informationsblad och kataloger

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  0 1,3 MB SE
  MISC Analytical Meters 587,3 kB EN / EU

  Tillgängliga produkter

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

  6 träffar

  Min jämförelselista