Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

  Typ 8200 - Armaturer för analyssonder

  Product Image Type 8200

  Bilderna på produkterna kan avvika från det faktiska utseendet.
  Beakta tekniska attribut och datablad!

  Beskrivning

  Produktområdet för hållare möjliggör installation av analytiska 120 mm sonder (pH/Redoxpotential (ORP)/konduktivitet) eller klorsensorer osv., till en behållare eller en processledning och omfattar universella användningar som vattenberedning, livsmedel, drycker och läkemedel. Detta produktutbud omfattar en mängd processanslutningar för allmänna, hygieniska hållare och transparenta hållare i ett stycke för olika slags mätningar. Den allmänna hållaren finns tillgänglig med eller utan skyddstav eller som dopparmatur. De hygieniska utförandena kan också fås med eller utan skyddsstav eller -rör och kan svetsas fast direkt, som 2" klämanslutning, DN 50-gängprocessanslutning för de allra högsta kraven eller 2" (DN 50/40) anslutning som passar till VARINLINE-processanslutningar från GEA Tuchenhagen. Den speciella, transparanta hållaren i ett stycke (s.k. analysmätkammare) rymmer, beroende på utförande, en eller flera sonder och sensorer. Beroende på vilken eller vilka som används kan hållaren för ångsterilisering, autoklavering, CIP-rengöring, för platsbesparing, för positionering av sonden användas efter medieflödet eller för montering i vertikala rör, och kan dessutom utrustas med en Pt1000-temperatursensor. Det finns mätkammare för de olika processintegrationerna. På grund av den transparenta ytan möjligör den visualisering av flödessensorn och säkerställer optimala mätförhållanden. Den fristående mätkammaren är utformad för användning av klorsensor av typ 8232; mätkamrarna med tre eller fyra platser möjliggör simultan mätning av flera parametrar (klor, temperatur och pH/Redox/konduktivitet). Två av platserna är reserverade för temperatur- och klorsensorer, och övriga är avsedda för analyssensorer. Mätkammaren med tre platser kan fås i kall- eller varmutförande.

  • För många olika typer av system och användningsområden
  • Stort urval av specialhållare
  • Allmänna och farmaceutiska tillämpningar, vattenberedning, livsmedels- och dryckesindustrin

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Applikationer & Verktyg

  ×
  CAD-modell

  För att gå vidare med din beställning måste du logga in.

  Logga in för att komma åt CAD-varianter och CAD-nedladdningar:

  Inloggning
  ×

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8203 data sheet | pH and ORP probes 1,9 MB EN / EU
  DTS Type S020 data sheet | Insertion fitting for flow or analytical measurement 1,7 MB EN / EU
  DTS Type 8200 data sheet | armatures for analytical probes 2,9 MB EN / EU
  DTS Type 8232 data sheet | chlorine sensor 1014,8 kB EN / EU
  DTS Typ 8203 Datenblatt | pH- und ORP-Sonden 1,9 MB DE / DE
  DTS Typ S020 Datenblatt | Insertion-Fitting für Durchfluss-/Analysemessungen 1,7 MB DE / DE
  DTS Type 8203 fiche technique | Sonde de pH ou de potentiel d'oxydo-réduction (Redox) 1,1 MB FR / FR
  DTS Type S020 fiche technique |Raccord Insertion pour les mesures de débit ou d'analyse 1,9 MB FR / FR
  DTS FICHA TÉCNICA | Tipo S020 | Racor Insertion para medicionesde caudal o analíticas 3,3 MB ES / ES
  DTS Typ 8200 Datenblatt | Armaturen für Analysesonden 2,9 MB DE / DE
  DTS Typ 8232 Datenblatt | Chlorsensor 1,1 MB DE / DE
  DTS Type 8200 fiche technique | Supports pour sondes d’analyse 2,9 MB FR / FR
  DTS Type 8232 fiche technique | Capteur de chlore 1014,8 kB FR / FR

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Operating Instructions Type 8200 | Direct welding holder for analysis probes 657 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Operating Instructions Type 8200 | Holder for analysis probes 291,4 kB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8200 | Hygienic holder for analysis probes 866,6 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Operating Instructions Type BBS-11 | Safety ingold socket with Asepto sampling system 821,4 kB EN,FR,DE,ML / EU
  MAN Supplement Type 8200 8205 | Variopin connection cable 112,1 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8200 | Halter für Analysesonden 291,4 kB DE / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type 8200 | Support de sonde d'analyse 291,4 kB FR / EU

  Försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD MDec|Food 562431/2-558885-562433-561728 270,5 kB EN,FR
  ABD MDec|Food 567197-567198-566501-566502 270,1 kB EN,FR

  EU Material Compliance

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
  ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
  ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

  Min jämförelselista