Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Typ 8098 - FLOWave, SAW-flödesmätare

  Skriv ut
  Produkt-Foto Typ 8098

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  • Produkt-Foto Typ 8098
  • Produkt-Foto Typ 8098
  • Produkt-Foto Typ 8098
  • Produkt-Foto Typ 8098
  • Produkt-Foto Typ 8098
  • Produkt-Foto Typ 8098

  Typ beskrivning

  Flödesmätare typ 8098 tillhör FLOWave-produktfamiljen, är baserad på SAW-tekniken (Surface Acoustic Waves - ytvågor) och är i första hand avsedd att användas för användningsområden där samtliga hygieniska krav måste uppfyllas. Detta uppnås i stor utsträckning genom: - användning av godkända material av rostfritt stål - ett mätrör helt utan delar som kommer i kontakt med mätmediet, mätmediet har endast kontakt med själva röret - idealisk yttre hygienisk design. FLOWave erbjuder en rad integrerade funktioner, inklusive fördelarna med flexibilitet, rengörbarhet, kompakta dimensioner, låg vikt, enkel installation och hantering samt konformitet med en rad standarder. De bästa mätresultaten erhålls i homogena vätskor utan luft eller fast material. För vätskor med högre viskositet kan den inbyggda viskositetskompenseringsfunktionen användas. Gas och ånga kan inte mätas, dock påverkas inte enhetens funktioner vid genomflöde av dessa substanser. Alla vätskor som sedan leds genom röret erhåller samma exakta mätvärden som tidigare. Extrafunktioner från övriga processvärden (densitet, akustisk överföring) ger ytterligare information om vätskan i fråga (se detaljerna i databladet).

  • Utan några delar i mätröret
  • I enlighet med hygieniska krav, CIP-/SIP-kompatibel
  • Idealisk för vätskor med låg eller utan konduktivitet
  • Digital kommunikation
  • Kompakt, låg vikt och låg energiförbrukning

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8098 data sheet | FLOWave SAW-flowmeter 2,9 MB EN / EU
  DTS Tipo 8098 hoja de datos | SAW - Caudalímetro FLOWave 1,3 MB ES / ES
  DTS Typ 8098 Datenblatt | SAW-Durchflussmessgerät FLOWave 2,9 MB DE / DE
  DTS Type 8098 fiche technique | FLOWave - Débitmètre SAW 3 MB FR / FR

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Operating Instructions Software | CANopen Network configuration 874,2 kB EN,FR / EU
  MAN Operating Instructions Type 8098 FLOWave | SAW flowmeter 4 MB EN / EU
  MAN Quickstart Type 8098 FLOWave | SAW flowmeter 8 MB EN / EU
  MAN Software manual Type 8920 | Bürkert-Communicator 981,8 kB EN / EU
  MAN Software manual Type ME31 | Using the display 516,5 kB EN / EU
  MAN Software manual Type ME31 | WLAN module 382,3 kB EN / EU
  MAN Bedienungsanleitung Software | CANopen Netzwerkkonfiguration 870,1 kB DE / DE
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8098 FLOWave | SAW-Durchflussmessgerät 4,2 MB DE / EU
  MAN Manuel d'utilisation type 8098 FLOWave | Débitmètre SAW 4,1 MB FR / EU
  MAN Manuel du logiciel Type 8920 | Bürkert Communicator 997,1 kB FR / FR
  MAN Manuel du logiciel Type ME31 | Module WiFi 392,7 kB FR / FR
  MAN Manuel du logiciel Type ME31 | Utilisation de l'affichage 531,9 kB FR / FR
  MAN Quickstart Typ 8098 FLOWave | SAW-Durchflussmesser 7,7 MB DE / EU
  MAN Quickstart type 8098 FLOWave | Débitmètre SAW 8 MB FR / EU
  MAN Software-Anleitung Typ 8920 |Bürkert Communicator 984,5 kB DE / DE
  MAN Software-Anleitung Typ ME31 | Display-Bedienung 516,2 kB DE / DE
  MAN Software-Anleitung Typ ME31 | WLAN-Modul 387,6 kB DE / DE

  Mjukvara

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  SOW Buerkert Communicator 4.1.6 400,3 MB ML

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 828,3 kB ML

  Certificates/Manufacturer Declarations

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EtherNet/IP | 11839 | 8098 619,7 kB EN

  Funktionell modell

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  3D_ANIMATION 3D-Animation FLOWave 4,2 MB DE
  3D_ANIMATION 3D-Animation FLOWave 4,2 MB EN

  Informationsblad och kataloger

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MISC Flyer Best Practice Innovative flowmeter for more productivity 306,5 kB EN / GB
  MISC Flyer Best Practice When hygiene is paramount 330,5 kB EN / EU
  MISC Hygienic design and precision for end products of the highest quality 492,5 kB EN / EU
  MISC Innovative flowmeter for applications with the highest hygienic requirements 734,1 kB EN / EU
  MISC Solutions for successful Cleaning in Place (CIP) 484,9 kB EN / EU
  MISC The platform for intelligent networking: EDIP 4,3 MB EN / GB

  Videoklipp

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  video FLOWave Changing the position of the dummy cover and display module 16,3 MB EN / EU
  video FLOWave Configuration for various inlet sections 13,5 MB EN / EU
  video FLOWave Flow calibration 14,6 MB EN / EU
  video FLOWave Initial quick start settings 17,4 MB EN / EU
  video FLOWave Initial start up 15,1 MB EN / EU
  video FLOWave Integration into existing communication standards using the ME43 fieldbus gateway module 12,9 MB EN / EU
  video FLOWave Measuring the Acoustic Transmission Factor 12,6 MB EN / EU
  video FLOWave Measuring the Density Factor 15,8 MB EN / EU
  video FLOWave Setting up the Buerkert Communicator software 16,9 MB EN / EU
  video FLOWave Viscosity compensation 13,9 MB EN / EU
  video FLOWave Akustischer Übertragungsfaktor 12,8 MB DE / EU
  video FLOWave Calibracion del caudal 14,6 MB ES / ES
  video FLOWave Cambio de posicion del display 16,3 MB ES / ES
  video FLOWave Compensacion de la viscosidad 13,9 MB ES / ES
  video FLOWave Configuracion con distintos recorridos de entrada 13,5 MB ES / ES
  video FLOWave Configuracion del software Bürkert Communicator 16,9 MB ES / ES
  video FLOWave Dichtefaktor 15,8 MB DE / EU
  video FLOWave Durchfluss Kalibrierung 14,6 MB DE / EU
  video FLOWave Einrichtung der Buerkert Communicator Software 16,9 MB DE / EU
  video FLOWave Erste Geräteeinstellungen mit Hilfe der Quickstart Funktion 17,4 MB DE / EU
  video FLOWave Erste Inbetriebnahme 15,1 MB DE / EU
  video FLOWave Factor de densidad 15,8 MB ES / ES
  video FLOWave Factor de transmision acustica 12,6 MB ES / ES
  video FLOWave Funcion de inicio rapido 17,4 MB ES / ES
  video FLOWave Integracion a bus de campo con el modulo ME43 12,9 MB ES / ES
  video FLOWave Integration in bestehende Kommunikationsstandards mittels Feldbus Gateway Modul ME43 12,9 MB DE / EU
  video FLOWave Konfiguration bei unterschiedlichen Einlaufstrecken 13,9 MB DE / EU
  video FLOWave Position von Blinddeckel und Displaymodul verändern 16,3 MB DE / EU
  video FLOWave Primera puesta en marcha 15,1 MB ES / ES
  video FLOWave Viskositätskompensation 13,9 MB DE / EU

  Min jämförelselista