Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
  Typen 8039 är inte längre tillgänglig sedan 2022-01-01.

  Vänligen kontakta oss. Vi ger dig gärna råd om vilket uppföljningsobjekt som passar bäst för dina behov.

  Typ 8039 - Inline paddelhjul flödesmätare, optisk signalidentifiering

  Product Image Type 8039

  Bilderna på produkterna kan avvika från det faktiska utseendet.
  Beakta tekniska attribut och datablad!

  Beskrivning

  Den här intelligenta flödesregulatorn med stor digitaldisplay är särskilt avsedd att koppla en ventil, ställa in ett övervakningssystem eller en 2-punktsreglerkrets. Kopplingspunkterna kan programmeras med ett knappfält med 3 knappar under indikeringsfältet. Anslutningen till processrörledningarna görs med standardrörförbindelser. Versionen med en frekvensutgång gör det möjligt att skicka paddelhjulets varvtal (2 impulser per paddelhjulsvarv) direkt till en PLC.

  • Mätvärdesvisning, -övervakning, -överföring och 2-punktsreglering i en enhet
  • Fritt programmeringsbar kopplingspunkt (transistor eller relä)

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8039 data sheet | Inline paddle wheel flow sensor with optical measuring principle 642,4 kB EN / EU
  DTS Typ 8039 Datenblatt | Inline-Flügelrad-Durchflussmessgerät mit optischem Messprinzip 649,1 kB DE / DE
  DTS Type 8039 fiche technique |Débitmètre Inline à ailette, à principe de mesure optique 751,1 kB FR / FR

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Operating Instructions Type 8039 | Optical flow rate controller 514,3 kB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type S039 | Inline sensor-fitting for optical flow rate measurement 534,2 kB EN / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8039 | Optischer Durchfluss-Kontroller 509,9 kB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ S039 | Inline Sensor Fitting zur optischen Durchflussmessung 616,6 kB DE / EU
  MAN Manuel d'utilsation type 8039| Controleur de débit optique 523,8 kB FR / EU
  MAN Manuel utilisateur type S039 | Raccord INLINE pour mesure optique du débit 537,8 kB FR / EU

  Försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 830,9 kB ML

  Min jämförelselista