Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
  Typen 6221 är inte längre tillgänglig sedan 2022-12-15.

  De efterföljande typerna är (kan vara lite annorlunda på grund av uppdateringen): 6281, 6213

  Vänligen kontakta oss. Vi ger dig gärna råd om vilket uppföljningsobjekt som passar bäst för dina behov.

  Typ 6221 - Servostyrd 2/2-vägs kolvventil

  Product Image Type 6221

  Bilderna på produkterna kan avvika från det faktiska utseendet.
  Beakta tekniska attribut och datablad!

  Beskrivning

  Pilotstyrd rak ventil med servokolv, strömlöst stängd eller öppen. För att öppna eller stänga helt krävs en minsta tryckdifferens på 1 bar. Den strömlöst öppna varianten (WWB) lämpar sig som kompressoravlastningsventil.

  • Överkopplat spolsystem AC19
  • Kompakt konstruktionsform, upp till DN 20
  • Mässingshus

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 6221 data sheet | servo-assisted straight way valve with servo piston 113,8 kB EN / EU
  DTS Typ 6221 Datenblatt | vorgesteuertes Durchgangsventil mit Servokolben 338,7 kB DE / DE

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Operating Instructions Type AC10 | Solenoid coil | ATEX and IECEx approval | v2.0 1,3 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 6221 | 2-way solenoid valve, direct-acting 463,2 kB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 6221 | 2/2-way solenoid on/off valve 811,8 kB EN,FR,DE,ES / EU
  MAN Operating Instructions Type AC10 | ATEX approval 1,3 MB EN,FR,DE / EU
  MAN Operating Instructions Type AC10 | Solenoid coil | ATEX and IECEx approval | v1.0 1,5 MB EN / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | Magnetspule | ATEX und IECEx Zulassung | v2.0 1,3 MB DE / DE
  MAN Manual d'utilisation Type AC10 | Bobine magnétique | Homologation ATEX et IECEx | v2.0 1,3 MB FR / FR
  MAN 使用说明书 | AC10 型电磁线圈 |EPS 18 ATEX 1232 X, IECEx EPS18.0110X | 具有 II 2G/D Ex 批准的设备 1,7 MB ZH / CN
  MAN 取扱説明書 AC10 | 電磁コイル タイプ | 認可済み装置 ATEX IECEx V2.0 1,3 MB JA / JP
  MAN 사용 설명서 | 솔레노이드 코일 타입 AC10PS 18 ATEX 1232 X, IECEx EPS 18.0110X | II 2G/D Ex 인증 장치 1,4 MB KO / KR
  MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | Magnetspule | ATEX und IECEx Zulassung | v1.0 1,4 MB DE / DE
  MAN Instrukcja obsługi PTB 14 ATEX2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X | Cewka elektromagnesu, Typ AC10 1,9 MB PL / PL
  MAN Istruzioni d'uso Tipo AC10 | Bobina magnetica, ATEX 1,1 MB IT / IT
  MAN Manual d'utilisation Type AC10 | Bobine magnétique | Homologation ATEX et IECEx | v1.0 1,5 MB FR / FR
  MAN Manual de instrucciones modeloAC10 | bobina magnética | homologación ATEX y IECEx V2.0 1,1 MB ES / ES
  MAN Manual de operação Bobina magnética tipo AC10 | Dispositivo com homologação II 2G/D Ex 1,3 MB PT / BR
  MAN Manual de operação Bobina magnética tipo AC10 | PTB 14 ATEX2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X 1,3 MB PT / BR

  Försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 529,4 kB EN,FR,DE

  Min jämförelselista