Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
bürkert
 

  Typen 6124 är inte längre tillgänglig sedan 2021-01-01.

  De efterföljande typerna är (kan vara lite annorlunda på grund av uppdateringen): 6724

  Kontakta oss angående en efterföljande produkt.

  Typ 6124 - 2/2- och 3/2-vägs flipper-magnetventil med medieseparering

  Product Image Type 6124

  Bilderna på produkterna kan avvika från det faktiska utseendet.
  Beakta tekniska attribut och datablad!

  Beskrivning

  Den direktverkande magnetventilen, typ 6124, är helt unik tack vare Bürkerts patenterade flipper-teknologi. Den kombinerar snabba, precisa kopplingar med pålitlig medieseparering och utmärker sig tack vare minimal värmeöverföring mellan spole och medium. De använda materialen är fantastiskt väl lämpade för att dosera, blanda och fördela neutrala samt lätt aggressiva vätskor och gaser. Det valbara impulsutförandet arbetar med lägsta möjliga energibehov och är särskilt väl lämpat för batteridrift; värmeöverföringen till mediet är försumbar i det här utförandet. Minimal dödvolym samt en innerkontur med få spalter som är lätt att skölja möjliggör användning inom medicin-, analys- och laboratorieteknik.

  • Låg nivå dött utrymme
  • Låg elektrisk effektförbrukning
  • Hög återtryckningstäthet
  • Valbart impulsutförande
  • DN 0,6 mm

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 6124 data sheet | flipper solenoid valve with media separation 526 kB EN / EU
  DTS Typ 6124 Datenblatt | Flipper-Magnetventil mit Medientrennung 525 kB DE / DE
  DTS Type 6124 fiche technique | Électrovanne ''Flipper'' avec séparation du fluide 177 kB FR / FR

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Operating Instructions Type 6124 | 2/2-way or 3/2-way flipper valve 189 kB EN,FR,DE,ES / EU

  Min jämförelselista