Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
  Typen 5281 är inte längre tillgänglig sedan 2016-03-31.

  De efterföljande typerna är (kan vara lite annorlunda på grund av uppdateringen): 6281

  Vänligen kontakta oss. Vi ger dig gärna råd om vilket uppföljningsobjekt som passar bäst för dina behov.

  Typ 5281 - Servostyrd 2/2-vägs membranventil

  Product Image Type 5281

  Bilderna på produkterna kan avvika från det faktiska utseendet.
  Beakta tekniska attribut och datablad!

  Beskrivning

  Den pilotstyrda magnetventilen av typen 5281EEx med servomembran är, i enlighet med sitt explosionsskydd, avsett att spärra, dosera och fylla på gasformade och flytande medier i explosiva miljöer.

  • Överkopplat spolsystem
  • Funktionssätt NC eller NO
  • Mässingshus muff, eller gjutjärn fläns i enlighet med DIN 2501

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Applikationer & Verktyg

  ×
  CAD-modell

  För att gå vidare med din beställning måste du logga in.

  Logga in för att komma åt CAD-varianter och CAD-nedladdningar:

  Inloggning
  ×

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 5281 data sheet | servo-assisted solenoid valve for neutral media [EEx version] 194,1 kB EN / EU
  DTS Type 5281 data sheet | servo-assisted solenoid valve for neutral media [Ex version] 226,6 kB EN / EU
  DTS Type 5281 data sheet | servo-assisted solenoid valve with servo diaphragm 255,8 kB EN / EU
  DTS Typ 5281 Datenblatt | vorgesteuertes Magnetventil für neutrale Medien [EEx-Ausführung] 160,1 kB DE / DE
  DTS Typ 5281 Datenblatt | vorgesteuertes Magnetventil für neutrale Medien [Ex-Ausführung] 249 kB DE / DE
  DTS Typ 5281 Datenblatt | vorgesteuertes Magnetventil mit Servomembrane 257,8 kB DE / DE
  DTS Type 5281 fiche technique | Électrovanne à membrane servo-commandée 481,3 kB FR / FR
  DTS Type 5281 fiche technique | Électrovanne assistée pour fluides neutres [v. EEx] 96,7 kB FR / FR

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Operating Instructions Type AC10 | Solenoid coil | ATEX and IECEx approval | v2.0 1,3 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 5281 | 2-way solenoid valve, direct-acting 463,4 kB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 5281 | 2/2-way solenoid valve 827,2 kB EN,FR,DE / EU
  MAN Operating Instructions Type 5281 | 2/2-way solenoid valve for neutral media 808 kB EN,FR,DE,ES / EU
  MAN Operating Instructions Type AC10 | ATEX approval 1,3 MB EN,FR,DE / EU
  MAN Operating Instructions Type AC10 | ATEX1088 - Devices with II 2G/D Ex i approval 605,5 kB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type AC10 | Solenoid coil | ATEX and IECEx approval | v1.0 1,5 MB EN / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | Magnetspule | ATEX und IECEx Zulassung | v2.0 1,3 MB DE / DE
  MAN Manual d'utilisation Type AC10 | Bobine magnétique | Homologation ATEX et IECEx | v2.0 1,3 MB FR / FR
  MAN 使用说明书 | AC10 型电磁线圈 |EPS 18 ATEX 1232 X, IECEx EPS18.0110X | 具有 II 2G/D Ex 批准的设备 1,7 MB ZH / CN
  MAN 取扱説明書 AC10 | 電磁コイル タイプ | 認可済み装置 ATEX IECEx V2.0 1,3 MB JA / JP
  MAN 사용 설명서 | 솔레노이드 코일 타입 AC10PS 18 ATEX 1232 X, IECEx EPS 18.0110X | II 2G/D Ex 인증 장치 1,4 MB KO / KR
  MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | Magnetspule | ATEX und IECEx Zulassung | v1.0 1,4 MB DE / DE
  MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 |ATEX1088 - Geräte mit II 2G/DEx i Zulassung 598,3 kB DE / DE
  MAN Instrukcja obsługi PTB 14 ATEX2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X | Cewka elektromagnesu, Typ AC10 1,9 MB PL / PL
  MAN Istruzioni d'uso Tipo AC10 | Bobina magnetica, ATEX 1,1 MB IT / IT
  MAN Manual d'utilisation Type AC10 | Bobine magnétique | Homologation ATEX et IECEx | v1.0 1,5 MB FR / FR
  MAN Manual de instrucciones modeloAC10 | bobina magnética | homologación ATEX y IECEx V2.0 1,1 MB ES / ES
  MAN Manual de operação Bobina magnética tipo AC10 | Dispositivo com homologação II 2G/D Ex 1,3 MB PT / BR
  MAN Manual de operação Bobina magnética tipo AC10 | PTB 14 ATEX2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X 1,3 MB PT / BR
  MAN Manuel d'utilisation Type AC10 | ATEX1088 - Appareils avec mode de protection II 2G/D Ex i 645,7 kB FR / FR

  Försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 3 MB EN,FR,DE

  Min jämförelselista