Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

slutvärdesområde/nominellt flöde

Slutvärdesområdet anger inom vilket mätområde som de möjliga slutvärdena kan ligga.

Det lägsta värdet är det lägsta möjliga slutvärdet för det nominella flödet och det högsta värdet är det högsta möjliga slutvärdet för det nominella flödet. Slutvärden däremellan kan förstås också förekomma. Angivelserna avser definierade referensförhållanden (t.ex. standardliter per minut eller standardkubikcentimeter per minut).

Min jämförelselista