Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

konduktivitet, konduktiv

Mätcellen består av två öppna elektroder till vilka det tillförs en växelspänning.

Mediet är i direkt kontakt med elektroderna. Den tillförda spänningen genererar en ström som är beroende av mediets motstånd (Ohms lag). Mätcellens geometri (area S och avstånd d) fastställs genom dess kvoter K = d/S. Genom att känna till denna cellkonstant K och mäta den genererade strömmen blir det möjligt att beräkna lösningens konduktivitet.

Mätprincip för konduktiv konduktivitet

Min jämförelselista