Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

genomik och proteomik

Med genomik avses det område inom biotekniken där man arbetar med att avkoda det mänskliga genomet.

Generna är visserligen karakteristiska och nödvändiga för händelseförloppet i en cell, men det är proteinerna som fungerar som egentliga bärare av cellfunktionerna. För att förstå cellprocesserna måste därför alla befintliga proteiner med deras alla olika växelverkningar registreras och analyseras (proteomforskning, proteomik).

Min jämförelselista