Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

gasblandning för fermentorer

Inom bioteknik arbetar man med mikroorganismer som bakterier, jästsvampar eller andra svampar. Detta gör att processen kan ske under normala tryck- och temperaturförhållanden samt i vattenmiljö.

Det är stor skillnad jämfört med kemi, där produktionsprocesserna körs under höga tryck och temperaturer och därför är mycket energiintensiva. Ofta omfattar de också användning av syror eller lösningsmedel. Eftersom mikroorganismer har en relativt låg ämnesomvandling, måste det skapas en miljö som ger optimal ämnesomsättning. Dessa delvis mycket speciella förhållanden skapas i bioreaktorer (fermentorer), som kan användas i kontinuerlig eller icke-kontinuerlig drift.

Min jämförelselista