Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

flödeskonditionering

Direct measurement in the main flow.

Sensorn arbetar som värmefilmsanemometer i så kallat CTA-driftläge (Constant Temperature Anemometer). Här kopplas två motstånd som är placerade direkt i medieflödet och som har exakt angivna temperaturkoefficienter samt tre motstånd utanför flödet samman till en brygga. Det första motståndet i medieflödet (RT) mäter fluidtemperaturen och det andra lågresistiva motståndet (RS) värms hela tiden upp så att det håller en fast, förinställd temperatur över fluidtemperaturen. Det värmeflöde som krävs för detta är ett mått på den värmeförlust som uppstår till följd av den flödande gasen och utgör den primära mätstorheten.

Funktionsdiagram för inlinesensorn

Min jämförelselista