Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

filterfunktion

Olika former av inverkan kan leda till störande, oregelbundna svängningar i mätsignalen vid transmitteringången.

För att minimera respektive undvika sådana störningar av utsignalen kan ett filter användas så att störningarna dämpas.

Min jämförelselista