Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

elektrofores

Detta begrepp avser vandring av laddade partiklar i en elektrolytlösning under inverkan av ett elektriskt fält.

Elektrofores används för en analytisk och preparativ separation av blandningar med dispergerade partiklar, eftersom de enskilda substanserna har olika vandringshastighet.

Min jämförelselista