Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

cellseparatorer

Cellseparatorn är en apparat som används för att utvinna blodkomponenter.

Ett av användningsområdena är att avlägsna sjuka celler eller blodplasma ur patientens blod eller att samla upp celler från patientens eget blod för senare återtransfusion.

Min jämförelselista