Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Tryckluftsberedning

Tryckluft är viktigt för att säkerställa den komprimerade luftens kvalitet och renhet. Det förlänger livslängden för pneumatiska komponenter.

Syftet med tryckluftsberedningen är att få fram tryckluft

  • som i så hög grad som möjligt är fri från främmande föremål, främmande ämnen och vatten. Vattnet ökar korrosionsrisken, förenar sig med olja till emulsioner och försämrar därmed glidegenskaperna för rörliga delar
  • är inställd för det arbetstryck som krävs
  • innehåller/innehåller inte smörjmedel (beroende på tekniska krav).

Min jämförelselista