Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Strömreglering för att kompensera för uppvärmning av spolen

Eftersom spolvärmen gör att motståndet förändras, har en strömreglering integrerats i styrelektroniken.

Framför allt i öppna reglerkretsar bör man inte avstå från strömreglering. I slutna reglerkretsar är det inte relevant med en strömreglering.

Min jämförelselista