Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Kontinuerlig (PI-) regulator

För avancerade regleringstekniska uppgifter i slutna system används olika typer av regulatorer.

Det förekommer olika typer av regulatorer: de mest vanligt förekommande är P-, PI-, PD- och PID-regulatorer. Dessa reglertyper skiljer sig åt genom sin dynamik, dvs. genom det tidsmässiga förhållandet för deras ställstorhet beroende på regleravvikelsen.

Dessa regulatorer kännetecknas av deras stegsvar, dvs. med den hastighet med vilken de reagerar efter en plötslig förändring av ingångsvariabeln, regleravvikelsen xw.

Min jämförelselista