Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Inkopplingstid

Med inkopplingstid avses tiden då spolen är spänningssatt och magnetsystemet är draget. 

Summan av inkopplingstid och viloläge är aktiverad tid.

Med relativ inkopplingstid (%) avses inkopplingstidens procentuella förhållande till den aktiverade tiden:

Relativ inkopplingstid = (inkopplingstid/aktiverad tid) x 100 [%].

Med kontinuerlig drift avses drift där inkopplingstiden varar tills stabil temperatur uppnåtts till följd av magnetens uppvärmning (100 % inkopplingstid).

Min jämförelselista