Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Grundläggande information om pneumatikblock: Definition, uppbyggnad och fördelar

Sedan 1992 är Bürkert experter på pneumatikblock. Men vad är pneumatikblock egentligen? Och vilka fördelar har de jämfört med konstruktioner med enkelventiler? Läs mer i den här artikeln.

Vad är ett pneumatikblock?

Ett pneumatikblock inom pneumatiken är en sammansättning av flera enkelventiler som sitter ihop med en central energi- och luftförsörjning och är sammankopplade med en minnesprogrammerbar styrning (PLC).

Pneumatikblock: Uppbyggnad och funktion

Pneumatikblock används för att aktivera ett visst antal ventiler och deras signalbearbetning. Det går t.ex. att med lufttryck koppla pneumatiskt styrda ställdon (t.ex. processventiler), vilka i sin tur styr och reglerar vätskor. Precis som hos enkelventiler omvandlas en elektrisk signal till en pneumatisk dito.

Pneumatikblocken består vanligen av en kommunikationsmodul, en pneumatikmodul och olika anslutningar.

Kommunikationsmodul
Pneumatikmodul
Pneumatiska anslutningar
Status- och diagnosindikering
Feedbackingångar
Feedbackingångar är digitala ingångar. De kopplar ihop ställdon med ventilön.

Förklaring av pneumatikblockens element med hjälp av pneumatikblocket AirLINE Typ 8652

Moduler och anslutningar 

Användningsområden

Pneumatikblock används både i process- och fabriksautomation. De är en självklar del i processautomationerna inom läkemedels- och kosmetikabranscherna samt livsmedels- och dryckesindustrin.

Inom ramen för Industri 4.0 används pneumatikblock allt oftare som elektropneumatiska automatiseringssystem i kombination med olika diagnosfunktioner. De används när det ställs höga krav på automatisering och/eller driftssäkerhet i hela anläggningen. Då blir fördelarna hos de här “enheterna” både i kompakta maskiner och stora anläggningar med olika armaturer tydliga.

Valve island with siemens simatic et200 sp

 

Vanligen monteras pneumatikblocken platssparande inom ramen för centrala eller fördelade automatiseringskoncept i kopplingsskåp. De kan t.ex. aktivera processventiler och diverse andra ställdon från ett centralt ställe

Användning i explosionsfarliga områden

Att använda elektrotekniska enheter i explosionsfarliga områden får endast göras begränsat. När enheterna kopplar kan det uppstå gnistor som i sin tur kan leda till att den explosiva luft- och gasblandningen används

Pneumatikblock är en bra lösning för att icke-centralt styra processarmaturer med luft i de här områdena. Med motsvarande godkännanden kan de monteras i ATEX zon 2. Vår ventilö Typ 8650 är till och med godkänd för användning i explosionsfarliga områden märkta med zon 1 enligt ATEX.

Användning av pneumatikblock i vattenverk

I vattenverk automatiseras vanligen alla vattenberedningssteg oberoende av varandra och med egna komponenter och kopplingsskåp för att garantera att det alltid finns tillgång till dricksvatten och att vattnet kvalitetskontrolleras.

Valve Islands in Waterworks

Pneumatikblock för produktionsanläggningar med rengöringsprocesser

I produktionsanläggningar med en “Clean in Place”-rengöringsprocess används ofta processventilkluster. Till de användningsområdena lämpar sig ventilöar extra bra, eftersom det därigenom går att aktivera flera processventiler extra effektivt.

Maskiner och anläggningar som även rengörs på utsidan måste ha tillräckligt skydd så att de elektroniska komponenterna inte utsätts för aggressiva medier. Vanligen installeras pneumatikblock därför i kopplingsskåp. Dessutom minskar centraliseringen installationsarbetet.

Funktionsintegration på pneumatikblocket

Med hjälp av bussystem går det att integrera olika elektriska, pneumatiska och mekaniska funktioner i ett pneumatikblock. Denna så kallade funktionsintegration gör pneumatikblocket till ett elektropneumatiskt automatiseringssystem. Därigenom kan exempelvis ventilkopplingar med diagnosfunktioner och trycksensorer kombineras i en enhet och anslutas till den överordnade styrningen. Beroende på målanvändning går det att välja ut och sätta samman specifika funktioner, vilket leder till sänkta kostnader.

Våra pneumatikblock kan dessutom kopplas ihop direkt med icke-centrala perifera system. Därigenom går det att skapa djupare integrationer i de överordnade styrnings- och kontrollsystemnivåerna.

Valve island installation in a control cabinet

 
Med Bürkert typ 8647 är det pneumatiska pneumatikblocket integrerat direkt i de icke-centrala periferisystemen SIMATIC ET 200SP och ET 200SP HA från Siemens. Därigenom går det både att underlätta driftsättningen och förbättra övervakningen av anläggningen. Hela processkedjan kan alltså dra nytta av funktionsintegrationen.  

Fördelar

Jämfört med automatisering som görs med enkelventiler har pneumatikblocken flera fördelar. Inte bara installationsarbetet, utan även kostnaderna kan sänkas genom att använda dem. Det krävs t.ex. bara en central, pneumatisk tryckluftsförsörjning för att styra ett stort antal ventilfunktioner.

Eftersom pneumatikblocken sammanfattar kommunikationen och automatiseringen av många ventiler i en enhet förenklas även den mjukvarutekniska installationen och programmeringen. Ett exempel är att ventilers parametrar inte måste ställas in en och en, utan kan konfigureras kombinerat.

Andra delar som optimerar anläggningsdriften är dessutom de omfattande diagnosfunktionerna, t.ex. trådbrotts- och kortslutningsövervakning samt räkning av omkopplingscykler. Det gör det möjligt att underhålla ventilerna vid den optimala tidpunkten samt snabbt identifiera och åtgärda fel.

 

Bürkert – Din expert på pneumatikblock

Sedan 1992 är vi experter på pneumatikblock och har redan lanserat många enheter med branschspecifika funktioner inom processautomatisering.
 
Dessutom har det mångåriga samarbetet med Siemens lett till att flera användningsspecifika pneumatikblock har utvecklats.

Den senaste pneumatikblocksgenerationen har många hjälpsamma extrafunktioner. Med dem kan flera diagnosfunktioner övervakas och visas både på LC-displayen och PLC.
 
Läs mer om våra vanliga pneumatikblock i produktöversikten.
 

Var och hur Bürkerts pneumatikblock används

Många av våra kunder använder produkter från Bürkert när de ska automatisera sina anläggningar. Här hittar du utvalda kundreferenser där olika projekt och situationer visas.

Min jämförelselista