Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Factory Mutual (FM)

Gäller för USA och Kanada.

Den amerikanska hälsovårdsmyndigheten (OSHA) har utarbetat OSHA-förordningen. I Standard 29 CFR fastställs att elektriska anläggningar eller apparater endast får installeras om ett nationellt registrerat testlaboratorium (NTRL) har testat att de uppfyller de fastställda säkerhetskraven. NRTL omfattar bland annat följande:

  •  Underwriters Laboratories (UL), med tre olika typer av godkännande:
  •  UL-Listed
  •  UL-Recognized
  •  UL-Classified
  •  Factory Mutual (FM)
  •  Canadian Standards Association (CSA).

 

Bürkert har tilldelats ett sådant godkännande och kan därför utföra denna tjänst för andra företags räkning. Bürkert kan hjälpa till med hela CSA-godkännandet, från att genomföra de mätningar som ska göras till att ta fram dokumentationen.

Min jämförelselista