Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Dialysapparater

Dialys är generellt sett en metod för att separera ämnen med låg molekylvikt från en vätska genom diffusion av dessa ämnen genom ett semipermeabelt membran.

Inom medicin används begreppet dialys ofta för att beteckna principen om ”den konstgjorda njuren” för att rena blod. Inom bioteknik används dialys emellertid också på ett liknande sätt, som en ”membranbioreaktor” för att genomföra fermenteringsprocesser under specifika förhållande.

Min jämförelselista