Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Biochipanalys

Ytterst innovativ metod som används vid molekylärbiologisk analys.

 Biochips är objektglas (oftast av riktigt glas eller en polymer), där enkelsträngat biologiskt material (t.ex. oligonukleotider eller cDNA) fixeras i stort antal och med hög densitet, i form av mikroarray, dvs. i känd ordning. Dessa chips fungerar som diagnosverktyg och tillhandahålls av många tillverkare med olika attribut. Vid biochipanalys sätts den substans som ska undersökas, som även är enkelsträngad (t.ex. ett patient- eller livsmedelsprov) i kontakt med de molekyler som har fixerats på chipet. Om molekyler från provsubstansen möter komplementära molekyler på chipet, uppstår en reaktion och det bildas en dubbelsträng enligt nyckel-lås-principen (”motsvarigheter som passar exakt”) (komplementär hybridisering). Denna process kan synliggöras genom att provmaterialet förbehandlas på lämpligt sätt med fluorescerande färg. Fluorescensmönstret som uppstår innehåller information om vilka substanser som har funnits i provet.

Min jämförelselista