Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Automatisering, decentraliserad

Vid decentraliserad automatisering slås den pneumatiska hjälpenergin på genom styrventiler som är monterade direkt på ventilaktuatorn.

De korta styrledningarna och den låga tryckförlusten gör det möjligt att slå på och av processventilerna samtidigt som det minskar slangdragningen. Elektriska återkopplingssignaler leds från fält till terminalnivå på samma sätt som försörjningsledningarna till styrventilerna.

Min jämförelselista