Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Automatisering, centraliserad

Automatisering, centraliserad

Vid centraliserad automatisering slås den pneumatiska hjälpenergin normalt på via kontrollpanelen genom en ventilö/pneumatikblock eller det pneumatiska automatiseringssystemet AirLine och styrs till ventilaktuatorn med pneumatiska styrledningar. De elektriska återkopplingssignalerna från processventilen styrs också via kontrollpanelen.

Min jämförelselista