Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Anestesiutrustning

Anestesiutrustning omfattar alla komponenter som krävs för att utföra inhalationsanestesi, t.ex. gasblandare och gasdoseringssystem, förångare och gasutsug.

På modern utrustning eftersträvas en så sluten krets som möjligt med låg färskgastillförsel, vilket inte bara ger lägre gasförbrukning utan också fördelen med en lägre miljöbelastning. Färskgastillförseln uppgår till 0,5–1 l/min.

Min jämförelselista