Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

  Online analyssystem

  Typ 8905 / Artikelnr. 339028

  Jämför nu Skriv ut
  Produkt-Foto Typ 8905

  Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

  152.000,00 kr per styck
  152.000,00 kr per styck
  Kontrollera tillgänglighet och pris Pris exkl. moms
  På lager:
  enhet: styck

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

  Online analyssystem

  • För kontinuerlig analys av dricksvatten och industriellt processvatten
  • Minimal åtgång av mätvatten
  • Modulärt sensor- och elektronik-system: - upp till 6 vattenparametrar i ett hölje - upp till 30 Sensor-Cubes i ett büS-system
  • Förbereder fältbussanslutning. Fjärrmanövrering och -underhåll
  • MEMS-teknik ger förminskad byggstorlek och låg åtgång av mätvatten

  För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

  Artikelbeskrivning

  Online analyssystemet av typ 8905 är ett modulsystem för övervakning av alla viktiga vattenparametrar på en plattform. Typ 8905 är ett flerfunktionssystem med flera kanaler för Bürkerts sensorkuber och för de elektroniska modulerna ur EDIP-plattformen. Efficient Device Integration Platform (EDIP) ger full flexibilitet genom den modulära uppbyggnaden av systemets hårdvara och program. Typ 8905 är ett kompakt system för kontinuerlig analys av viktiga vattenparametrar såsom - pH-värde - klor – för desinficering - konduktivitet, som indikator för upplösta substanser / mineraler - Redox-spänning, som parameter för vattnets oxidations- eller reduktionsförmåga - turbiditet som indikator för oupplöst materia - temperatur Hård- och programvarans modularitet ger hög flexibilitet och förenklar installation, manövrering och underhåll. Sensorer eller elektriska moduler kan enkelt läggas till eller tas bort, utan särskilda verktyg och under pågående drift (Hot Swap). Med systemets touchscreen kan nya moduler konfigureras på arbetsplatsen. Möjlighet till ytterligare funktioner med Bürkert Communicator, om den är ansluten via büS, LAN eller USB. Därtill hör - urval av förinställda funktioner till funktionsalgoritmer, som användaren själv sammanställer - aktivering av funktioner i beredningsprocessen via analoga eller binära in- och utgångar (halvledaromkopplare och reläer) - regulatorer och styrningar Typ 8905 finns som kompakt system i ett hölje. För uppbyggnad av fritt specificerade system ber vi dig ta kontakt med din Bürkert-återförsäljare.


  Statistiskt varunummer
  90268020
  Land
  FR

  Tekniska specifikationer

  Namn
  Värde
  enhet
  Type 8905
  Housing variant Electric
  Connection type right 1 Electrical
  Slot 1-1 module Terminal input BUS and power supply
  Slot 1-2 module HMI
  Slot 1-3 module Profinet
  Slot 1-4 module None
  Slot 1-5 module None
  Slot 1-6 module Terminal output BUS and power output
  Slot 1-7 module None
  Slot 1-8 module None
  Slot 1-9 module None
  Slot 1-10 module None
  Interface 1 Available
  Degree of protection IP65
  Housing variant 2 Fluidic
  Connection type right 2 Fluidic with 1 input / 1 output
  Slot 2-1 module None
  Slot 2-2 module M12 input BUS and power supply
  Slot 2-3 module Conductivity and temperature
  Slot 2-4 module Chlorine and temperature
  Slot 2-5 module ORP and temperature
  Slot 2-6 module pH and temperature
  Slot 2-7 module M12 output BUS and power output
  Slot 2-8 module None
  Slot 2-9 module None
  Slot 2-10 module None
  Degree of protection 2 IP65
  Voltage / rated voltage 100 V
  Voltage / rated voltage 240 V
  AC voltage Yes
  DC voltage No
  Vikt 8,475 kg
  Mer information Förminska tabell

  Ladda ner

  Datablad

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  DTS Type 8905 data sheet | online analysis system 1 MB EN / EU
  DTS Type MS01 data sheet | pH sensor cube 1 MB EN / EU
  DTS Type MS02 data sheet | chlorine/chlorine dioxide sensor cube 1 MB EN / EU
  DTS Type MS03 data sheet | conductivity sensor cube 1 MB EN / EU
  DTS Type MS04 data sheet | ORP sensor cube 2 MB EN / EU
  DTS Type MS05 data sheet | turbidity sensor cube 1 MB EN / EU
  DTS Type MZ15 data sheet | Manualcalibration and cleaning modul 1 MB EN / EU
  DTS Type MZ20 data sheet | cleaning system 8905 890 kB EN / EU
  DTS Typ 8905 Datenblatt | EDIP-Online-Analysesystem 1 MB DE / DE
  DTS Typ MS01 Datenblatt | Sensor-Cube zur pH-Wert-Messung 1 MB DE / DE
  DTS Typ MS02 Datenblatt | Sensor-Cube zur Chlor-/oder Chlordioxidmessung 1 MB DE / DE
  DTS Typ MS03 Datenblatt | Sensor-Cube zur Leitfähigkeitsmessung 1 MB DE / DE
  DTS Typ MS04 Datenblatt | Sensor-Cube zur Redoxpotentialsmessung 2 MB DE / DE
  DTS Typ MS05 Datenblatt | Sensor-Cube zur Trübungsmessung 1 MB DE / DE
  DTS Typ MZ15 Datenblatt | Manuelles Kalibrier- und Reinigungsmodul 1 MB DE / DE
  DTS Typ MZ20 Datenblatt | Reinigungsmodul System 8905 893 kB DE / DE
  DTS Type 8905 fiche technique | Système d'analyse en ligne, conception EDIP 1 MB FR / FR
  DTS Type MS01 fiche technique | Module capteur de pH 1 MB FR / FR
  DTS Type MS02 fiche technique | Module capteur de chlore, de dioxyde de chlore 1 MB FR / FR
  DTS Type MS03 fiche technique | Module capteur de conductivité 1 MB FR / FR
  DTS Type MS04 fiche technique | Module capteur de potentiel d’oxydo-réduction (Redox) 2 MB FR / FR
  DTS Type MS05 fiche technique | Module capteur de turbidité 1 MB FR / FR
  DTS Type MZ15 fiche technique | Outil de nettoyage et de calibrage manuel 1 MB FR / FR
  DTS Type MZ20 fiche technique | Module de nettoyage pour système 8905 863 kB FR / FR

  Manual

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MAN Accessory Type 8905 | Cleaning system for the online analysis system 2 MB EN / EU
  MAN Definition fieldbus: Communication, cyclic commands, accessto büS objects 660 kB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8905 | Online analysis system 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type ME21 | Display software 852 kB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type ME24 ME2X 8905 | I/O module 4 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type ME25 | Controller module 1 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS01 | pH sensor cube 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS02 | Chlorine sensor cube 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS03 | Conductivity sensor cube 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS04 | Redox potential sensor cube 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS05 | Turbidity sensor cube 2 MB EN / EU
  MAN Quickstart Type ME24 | I/O module 1 MB EN / EU
  MAN Service manual Type MS01 MS02MS04 | Replacing the measuring cell 3 MB EN / EU
  MAN Software manual Type 8920 | Bürkert-Communicator 982 kB EN / EU
  MAN Accessoire Type 8905 | Système de nettoyage pour le systèmed'analyse en ligne 2 MB FR / FR
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8905 | Online-Analyse-System 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ ME21 | Display-Software 855 kB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ ME24 ME2X 8905 | I/O-Modul 4 MB DE / DE
  MAN Bedienungsanleitung Typ ME25 | Controller-Module 1 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS01 | pH-Sensor-Cube 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS02 | Chlor-Sensor-Cube 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS03 | Leitfähigkeits-Sensor-Cube 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS04 | Redoxpotential-Sensor-Cube 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS05 | Trübung-Sensor-Cube 2 MB DE / EU
  MAN Beschreibung Feldbus: Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 669 kB DE / DE
  MAN Description Bus de terrain : communication, commandes cycliques, d'accéder objets büS 671 kB FR / FR
  MAN Manuel d'utilisation Type 8905 | Système d'analyse en ligne 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type ME24 ME2X 8905 | Module I/O 4 MB FR / FR
  MAN Manuel d'utilisation Type ME25 | Module contrôleur 1 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS01 | Module capteur de pH 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS02 | Module capteur de chlore 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS03 | Module capteur de conductivité 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS04 | Module capteur de potentiel redox 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS05 | Module capteur de turbidité 2 MB FR / EU
  MAN Manuel de service types MS01 MS02 MS04 | Remplacement de lacellule de mesure 3 MB FR / EU
  MAN Manuel du logiciel Type 8920 | Bürkert Communicator 997 kB FR / FR
  MAN Manuel du logiciel Type ME21 | Logiciel pour l'écran 941 kB FR / FR
  MAN Quickstart Typ ME24 | I/O-Modul 1 MB DE / DE
  MAN Quickstart Type ME24 | Module I/O 1 MB FR / FR
  MAN Service-Anleitung Typ MS01 MS02 MS04 | Austausch der Messzelle 3 MB DE / EU
  MAN Software-Anleitung Typ 8920 |Bürkert Communicator 984 kB DE / DE
  MAN Zubehör Typ 8905 | Reinigungssystem zum Online-Analyse-System 2 MB DE / DE
  MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1 MB JA / JP

  Mjukvara

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  SOW Buerkert Communicator 5.0.15 563 MB ML
  SOW LoggerHMIU Firmware B.03.01.00 92 MB ML

  EU-försäkran

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 791 kB ML

  Informationsblad och kataloger

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  MISC Flyer Best Practice - Compact Online Analysis System for reliable drinking water analysis 4 MB EN / EU
  MISC Flyer Best Practice Water – a healthy choice 458 kB EN / EU
  MISC Ongoing water monitoring - state-of-the-art and highly compact 632 kB EN / EU
  MISC Online Analysis System Type 8905 997 kB EN / EU
  MISC The platform for intelligent networking: EDIP 4 MB EN / GB

  Videoklipp

  Beskrivning
  Filstorlek
  Språk / Land
  video Online Analysis System Type 8905 for Water 8 MB EN / DE
  video Product Overview Type 8905 – Online Analysis System 21 MB EN / GB
  video Burkert 8905 Animation 12 MB location_country
  video Online Analyse System Typ 8905 für Wasser 8 MB DE / DE

  Min jämförelselista