Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Box
Express

Filtrera efter artiklar som kan levereras snabbt

Börja nu

Elektromagnetisk flödesmätare (EMF)

Elektromagnetisk Flowmåler (EMF) har under många år använts för kontinuerlig flödesmätning i industriella applikationer. De är perfekt lämpade för vätskor som har en elektriskt konduktivitet på mer än 5 μS/cm. Förutom vatten och avloppsvatten hör även andra kontaminerade vätskor till det typiska användningsområdet.
Mätprincipen för EMF:s baseras på Faradays induktionslag. Spolarna i flödesmätaren skapar ett magnetfält i rät vinkel mot flödesriktningen. Enligt Faradays induktionslag inducerar en ledande vätska, vilken passerar magnetfältet, en ström mellan de båda elektroderna, med denna går det att mäta en spänning. Ju högre flödeshastighet, desto högre är den inducerade spänningen. Den här spänningssignalen omvandlas av den integrerade elektroniken till en standardsignal (t.ex. 4 – 20 mA eller P).
I vår produktportfölj för flödesmätning finns både ”Instick” och ”Full Bore“ EMF:s i diverse utföranden. Vid ”Fullmag”-utföranden går magnetfältet över hela rördiametern och vid ”Instick”-varianten överförs magnetfältet som utgår från den nedsänkta sensorn till en del av mediet.

Min jämförelselista