Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

    Styrhuvud för decentraliserad automatisering av processventiler ELEMENT

    Typ 8691 / Artikelnr. 247059

    Jämför nu Skriv ut
    Produkt-Foto Typ 8691

    Produkten på bilden kan skilja sig från den verkliga specifika utformningen.

    • Produkt-Foto Typ 8691
    • Produkt-Foto Typ 8691
    • Massbild
    • Massbild
    • Massbild
    • Massbild
    3 570,00 kr per styck
    324,00 € per styck
    Kontrollera tillgänglighet och pris Pris exkl. moms
    På lager:
    Enhet: styck

    Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

    Control head top 70 mm for actuator 20XX

    • Beröringslös induktiv registrering av ventilinställningar (teach-funktion)
    • Färglysande statusindikering
    • Inbyggd styrluftkanal till drevet
    • Fältbussgränssnitt AS-gränssnitt, DeviceNet, IO-länk eller büS (Bürkert System Bus)
    • Med ATEX II kat 3G/D / IECEx godkännande

    För att välja rätt produkt hänvisas till tekniska data, bilder och anteckningar för att säkerställa korrekt användning i enlighet med databladet.

    Artikelbeskrivning

    Styrhuvudet av typ 8691 är avsett för decentraliserad automatisering av pneumatiska processventiler ELEMENT typ 21xx. Registreringen av ventilläget sker via en kontaktlös, analog sensor, som vid idrifttagning automatiskt läser av och sparar ventiländlägena med hjälp av teach-funktionen. Den inbyggda pilotventilen styr enkel- eller dubbelverkande drev. Som tillval kan ett kommunikationsgränssnitt AS-gränssnitt, DeviceNet, IO-Link eller büS (baserat på CANopen) väljas. Styrhuvudets och ställdonets design möjliggör interna styrluftkanaler utan externa slangledningar. Utöver en elektrisk fjärrindikering indikeras enhetens status tydligt genom färgade högkapacitets-LED-lampor på själva styrhuvudet, även vid svåra omgivningsvillkor. Huset av kemikaliebeständiga material är lätt att rengöra och har praktikanpassat IP-skydd för användning i den hygieniska processtekniken inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin. I synnerhet för rengöring av anläggningar stöds husets IP-skydd genom ett övertryck i styrhuvudet. I kombination med Bürkert-drev ur serien ELEMENT ger det pneumatiska inställningssystemet avluftning av fjäderkammaren, vilket förhindrar att drivkamrarna förorenas av omgivningen.


    Statistiskt varunummer
    90268020
    Land
    DE

    Tekniska specifikationer

    Namn
    Värde
    Enhet
    Type 8691
    Product sub-group Control head / Position indicator
    Function Control head
    Valve function manual actuation Yes
    Pneumatic pilot valve 1 6144
    Pneumatic function 1 double acting Yes
    Pneumatic function 1 single acting No
    Valve diameter 3 mm
    QNn value (gas) 250 l/min
    Temperature environment min -10 °C
    Temperature environment max 55 °C
    End position feedback internal 2 PCE
    End position feedback external 0 PCE
    End position feedback type Inductive displacement transducer PNP
    End position feedback voltage min 0 V
    End position feedback voltage max 24 V
    End position feedback DC voltage Yes
    End position feedback AC voltage No
    End position feedback top yellow
    End position feedback bottom green
    For Actuator size 40 mm No
    For Actuator size 50mm Yes
    For Actuator size 63mm Yes
    For Actuator size 70mm No
    For Actuator size 80mm Yes
    For Actuator size 90mm No
    For Actuator size 100mm Yes
    For Actuator size 125mm Yes
    For Actuator size 130mm No
    For Actuator size 175mm Yes
    For Actuator size 225mm Yes
    Port connection 1 type Hose plug-in connection
    Port connection 1 inner diameter (mm) 6 mm
    Port connection 1 inner diameter (inch) 1/4 inch
    Electrical connection sort Plug - M12
    Electrical connection type male
    Electrical connection material Stainless steel
    Voltage / rated voltage 24 V
    Voltage / rated voltage 24 V
    Supply system-internal No
    Supply via BUS No
    Supply via separating barrier No
    AC voltage No
    DC voltage Yes
    Mounting type CLASSIC drive
    Protection type (IP max. with suitable connector) IP65/67
    Vikt 0,510000 kg
    Godkännandetyp
    Certifieringstyp
    Mer information Förminska tabell

    Ladda ner

    Datablad

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    DTS Type 8691 data sheet | control head for automation of ELEMENT process valves 856 kB EN / EU
    DTS Type KK01 data sheet | adapterkits for hygienic process valves 6 MB EN / EU
    DTS Tipo 8691 hoja de datos | cabezal de control para automatización descentralizada 2 MB ES / ES
    DTS Typ 8691 Datenblatt | Steuerkopf für ELEMENT-Prozessventilen 853 kB DE / DE
    DTS Typ KK01 Datenblatt | Adaptersets für hygienische Prozessventile 6 MB DE / DE
    DTS データシート タイプ8691 | プロセスバルブエレメントの 分散型オートメーションのための コントロールヘッド 1 MB JA / JP
    DTS 型号 8691 参数表 | 适用于 ELEMENT过程阀分散式自动化的 控制头 2 MB ZH / CN
    DTS 型号 KK01 参数表 | 用于卫生过程阀的适配器套件 TopControl ELEMENT 8692、8693、8694 BASIC 和 8696 BASIC 7 MB ZH / CN

    Manual

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    MAN Additional manual Type 8681 8694 869X 879X | USB Interface for serial communication 2 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Additional manual Type 8690 869X 8798 | Control units with ATEX approval 1 MB EN / EU
    MAN Additional manual Type 8691 869X 8798 | Replace puck 701 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Definition fieldbus: Communication, cyclic commands, accessto büS objects 660 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions 8691 Rev.2 | Control head 2 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8691 | Control head 2 MB EN / EU
    MAN Quickstart 8691 Rev.2 | Control head 1 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8691 | Control head 1 MB EN / EU
    MAN Software manual Type 8920 | Bürkert-Communicator 982 kB EN / EU
    MAN Software manual | CANopen Network configuration 928 kB EN / EU
    MAN Bedienungsanleitung 8691 Rev.2| Steuerkopf 2 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8691 |Steuerkopf 2 MB DE / DE
    MAN Beschreibung Feldbus: Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 669 kB DE / DE
    MAN Description Bus de terrain : communication, commandes cycliques, d'accéder objets büS 671 kB FR / FR
    MAN Manual de usuario Tipo 8691 | Control head for decentralized automation 854 kB ES / ES
    MAN Manuel d'utilisation 8691 Rev.2 | Tête de commande 2 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8691 | Tête de commande 2 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel Type 8920 | Bürkert Communicator 997 kB FR / FR
    MAN Manuel supplémentaire Type 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 | AC181 homologat. ATEX 1 MB FR / FR
    MAN Quickstart 8691 Rev.2 | Steuerkopf 1 MB DE / DE
    MAN Quickstart 8691 Rev.2 | Tête de commande 1 MB FR / FR
    MAN Quickstart Typ 8691 | Steuerkopf 1 MB DE / DE
    MAN Quickstart Type 8691 | Tête de commande 1 MB FR / FR
    MAN Software-Anleitung Typ 8920 |Bürkert Communicator 984 kB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | CANopen Netzwerkkonfiguration 1 MB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung Typ 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 | AC181 ATEX-Zulassung 999 kB DE / DE
    MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1 MB JA / JP

    Mjukvara

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    SOW Buerkert Communicator 4.1.13 414 MB ML
    SOW Initiation Files EDS IODD A.04 4 MB ML

    EU-försäkran

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    ABD EU-DoC|EU Declaration 2 MB EN,FR,DE

    Funktionell modell

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    3D_ANIMATION 3D-Animation - 8691 4 MB DE
    3D_ANIMATION 3D-Animation - 8691 4 MB EN

    Informationsblad och kataloger

    Beskrivning
    Filstorlek
    Språk / Land
    0 1 MB SE
    MISC Product Overview Process & Control Valves 3 MB SE
    MISC Flyer Best Practice - A new formulation line for insulin vials. 401 kB EN / GB
    MISC Flyer Best Practice - Diaphragm valves for an automated production line at Unither Pharmaceuticals. 351 kB EN / GB
    MISC Hygienic design and precision for end products of the highest quality 492 kB EN / EU
    MISC Solutions for successful Cleaning in Place (CIP) 485 kB EN / EU

    Min jämförelselista