Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

2817 träffar

Vatten

Typ 0290
 • Servostyrd membranventil upp till nominell storlek DN50
 • Fastkopplat membran öppnar utan differenstryck
 • Vibrationståligt, blockskruvat spolsystem
 • Stänger dämpat och tyst
 • Energibesparande effektsänkning vid alla DC-varianter

Typ 5282
 • Servostyrd membranventil med nominell storlek max. DN 65
 • Ventil med skiljemembran för frätande och förorenade medier
 • Stängnings- och öppningstiderna kan ställas in separat
 • Explosionsskyddade modeller (kat. 2)
 • Servicevänlig manuell manövrering

Typ 6213
 • Servostyrd membranventil med nominell diameter upp till DN 40
 • Fast anslutet membran öppnar utan differenstryck
 • Vibrationssäkert, spolsystem med block-skruvförbindelse
 • Stängningsdämpad och tyst
 • Omformarens hölje med hög ytkvalitet

Typ 6281
 • Servostyrd membranventil med nominell diameter upp till DN 50
 • Vibrationssäkert, spolsystem med block-skruvförbindelse
 • Stängningsdämpad och tyst
 • Omformarens hölje med hög ytkvalitet
 • Servicevänlig manuell manövrering

Min jämförelselista